Skadeståndsbelopp för olaga hot, mm.

Hej jag har blivit mordhotad och fått en kniv mot halsen där 3 gärningsmän krävde mig på 5000 kronor och samtidigt misshandlade mig då detta blev olaga hot och övergrepp i rättssak för om jag gjorde en anmälan på detta skulle dom komma tillbaka och skära halsen av mig och enligt min advokat då tycker hon jag kan begära 25000 kronor i skadestånd. Själv tycker jag de är väldigt lite eller är det rimligt. Kan ju själv tycka att mitt liv är värt mer en så. Känner att de inte e värt å gå på rättegången för sånna små summor då jag känner att jag får flytta långt här ifrån där jag bor nu för att känna mig trygg.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår verkligen att summan din advokat har föreslagit känns låg med tanke på vad du blivit utsatt för. Jag kommer här nedan gå igenom min bedömning av skadeståndsnivån för brottet. Att skadestånd ska utgå när någon uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat annan kroppsskada framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Skadeståndets olika delar

Skadestånd kan utges för olika "poster". Du kan enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen få ersättning för personskador. Detta inbegriper ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk) och bestående skador ("lyte och men"). För att få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust kan du presentera kvitton från sjukvården och intyg från din arbetsgivare. Ersättning för sveda och värk utgörs av ett standardiserat belopp om 2 600 kr. per månad om du varit sjukskriven. Även utan sjukskrivning kan du få en del av detta belopp.

Förutom detta kan du även få ersättning för kränkning, enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen. Sådan ersättning ska bedömas utifrån vad som är "skäligt" med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Vad som avses med skälig ersättning fastställs genom framtagna schablonbelopp och är därmed inte något som är lagstadgat. Schablonbeloppen utgår ifrån hur andra liknande fall har bedömts i domstolarnas rättspraxis. Brottsoffermyndigheten har gjort sammanställningar av dessa belopp här. På sidan går att läsa att grövre misshandel kan ge upp till cirka 15 000 kr i kränkningsersättning och för olaga hot med tillhygge ligger beloppet också på upp till 15 000 kr.

Är 25 000 kr rimligt?

Sammanlagt kan 25 000 kr sägas vara en ganska rimlig nivå på kränkningsersättning, utifrån det du beskriver. Möjligtvis att ni skulle kunna yrka på cirka 30 000 kr. Utöver detta kan du även begära ersättning för sveda och värk (främst om du varit sjukskriven) och ersättning för eventuella sjukvårdskostnader och för inkomstförluster i samband med brottet. Jag kan hålla med dig om att ersättningsnivåerna är förhållandevis låga, speciellt i jämförelse med vissa andra länder. Det finns inget som hindrar dig från att yrka ett högre belopp, men domstolen brukar hålla sig inom ramen för de fastställda nivåerna. Risken med att gå för långt utanför dessa är att domstolen kan tycka att ditt yrkande är oseriöst/ogrundat. Jag rekommenderar därför att du håller dig i närheten av schablonbeloppen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga och önskar dig lycka till i eventuell framtida rättsprocess. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo