Skadeståndsansvar vid cykelolycka

FRÅGA
Hej, jag råkade köra på en kvinna med cykel och undrar om jag kommer behöva betala skadestånd. Hon själv stod med sin cykel och blockerade cykelvägen när jag skulle cykla som vanligt. Jag körde in i bakhjulet men jag hann bromsa innan och det fanns inga synliga skador efteråt. Hon nämnde även på plats att hon tidigare haft ont i samma knä hon hade nu. Hon har polisanmält mig och jag tänkte kolla vad ni tycker! Tack
SVAR

Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndsskyldighet
För att du ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att du varit vårdslös, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Frågan blir då om du kan anses ha agerat oaktsamt. Detta bedöms utefter hur en normalt aktsam person skulle agerat i situationen, om du borde handlat på ett annat sätt, till exempel kört med en lägre hastighet eller dylikt. Om du bedöms ha förfarit vårdslöst kan dock skadeståndet eventuellt komma att jämkas p.g.a. medvållande från kvinnan du körde in i, d.v.s. om hon handlat på ett sådant sätt som medverkat till skadehändelsen. Vidare måste hon bevisa att skadorna uppkommit till följd av kollisionen.

Rekommendation
Det är svårt att avgöra huruvida du kan bli skadeståndsskyldig eller inte utan närmare omständigheter. Det bästa för dig i denna situation är att kontakta ditt hemförsäkringsbolag. I denna ingår en ansvarsförsäkring som fungerar som en trafikförsäkring för dig som cyklist! Bolaget kommer då att göra en utredning om du är skadeståndsskyldig eller inte. Är så fallet kan försäkringen inträda och ersättning utgår från denna, med avdrag för eventuell självriskkostnad.

Lycka till och tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid andra frågor!

Vänligen,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?