FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande28/01/2020

Skadeståndsansvar utanför avtalsförhållande

Hej! Min lillebror var på Prison island på olearys i heron city i stockholm. Det är i princip ett ställe där man försöker komma ut och det finns massa utmaningar man måste komma igenom för att komma ut. Lite som fångarna på fortet. Men där inne så fanns det en klättervägg som min lillebror klättrade på, och väl uppe så gick ena handtaget sönder och han på grund av det föll och skadade huvudet. Han var tvungen att sy det en stygn, med massor av yrsel och dåligt mående efteråt och massor med blod. Jag undrar om vi kan begära skadestånd för hans huvudskada som orskades av just dom. Han är 20 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur kan skadeståndsansvar uppkomma?

Skadeståndsansvar kan uppkomma på två sätt. Dels genom avtal och dels genom skadeståndslagen (SkL). Man kan även avsäga sig ansvar genom ett avtal. Det är möjligt att företaget avsade sig ansvar för eventuella skador genom ett avtal innan din bror fick genomföra "hinderbanan". Jag kommer dock förutsätta att det inte föreligger något sådant avtal mellan parterna.

Skadestånd enligt skadeståndslagen.

Skadeståndsansvar utanför ett avtalsförhållande regleras i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det finns två villkor som ställs för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt.

Villkor 1:

Det krävs att den som söker skadeståndet antingen lider "sakskada" eller "personskada". Sakskada innebär att ett föremål skadas, exempelvis att kläder eller en mobil går sönder. Personskada innebär helt enkelt att man skadar sig personligen. Av frågan framkommer det att din bror slog i huvudet, vi kan således konstatera att han har lidit en personskada.

Villkor 2:

Det krävs att skadan har orsakats av någon annan genom antingen uppsåt eller vårdslöshet. Att något orsakat skadan genom uppsåt innebär att de avsiktligen orsakade skadan. Vi kan med ganska stor säkerhet konstatera att skadan inte orsakades uppsåtligen. Man kan också få skadestånd om skadan orsakades genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i princip att skadan uppstår på grund av att skadevållaren har varit oförsiktig eller likgiltig till de eventuella skador som kunnat uppstå. Det är i detta fall svårt att bedöma huruvida företaget varit vårdslöst eller inte. Att inte kontrollera hur väl handtagen på klätterväggen sitter fast kan eventuellt ses som vårdslöst.

Vad gäller i detta fallet?

Vi har konstaterat att din bror har lidit personskada. Det framkommer inte av frågan, men eventuellt kan han också ha lidit sakskada, exempelvis om han fick blod på kläderna. Däremot kan det inte med säkerhet konstateras om företaget har varit vårdslöst. Enligt min personliga bedömning är det möjligt att företaget har varit vårdslöst genom att inte kontrollera handtagen på klätterväggen. Anses företaget varit vårdslöst har din bror rätt till kompensation (2 kap. 1 § SkL). Det är också viktigt att ni kontrollerar ifall något avtal skrevs på innan din bror tilläts att klättra på klätterväggen. Det är möjligt att företaget genom ett avtal har avsagt sig allt ansvar för skador.

Hur kan ni gå vidare med detta?

I första hand skulle jag rekommendera att ni vänder er direkt till företaget och diskuterar eventuell kompensation med dem. I andra hand kan ni vända er till vår juristbyrå på Lawline genom länken här.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel HelgessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?