FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande28/02/2022

Skadeståndsansvar för skadad skoldator

Min fråga är om jag är skadeståndsskyldig till en incident som hände på min skola. Låt mig förklara.

Jag gick med min polares dator och ramlade då. Jag var utanför precis utanför skolan och ramlade då pågrund av den hala isen. Datorn tog en stor smäll och när jag sedan öppnade den för att kolla på skadan så hade alltså skärmen skadats. Jag gick till IT supporten och visade. Killen där sa då at skärmen behövde bytas och att det skulle kost tusen kronor. Jag blev då förvånad och förklarade att det var en olycka med de som hände. Han sa då att jag oavsett var tvungen att betala. Jag har sedan dess sökt runt lite och åsadkommit genom sveriges riksdags hemsida och skolverket att skolan ska vara avgiftsfri och att olyckor som gör att en digital enhet går sönder ej ska vara ersättningsskyldiga. Jag gick då och pratade med rektorn på skolan. Han sa då att enligt skadestånslagen så var jag ersättninsskyldig pågrund av att jag handlade vårdslöst med datorn. Jag frågade då hur jag kunde vara vårdslös om jag bara gick vanligt med datorn och ramlade oväntat. Han sa då att det var en juridisk fråga. Det jag alltså undrar är om jag är ersättningskyldig för denna olycka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du poängterar är den svenska skolan avgiftsfri vilket innebär att skolan måste tillhandahålla de verktyg som behövs i utbildningen utan att ta ut en avgift för detta (Skollagen 10 kap. 10 §). Detta hindrar dock inte skolan från att begära ersättning för skada som den orsakats.

Skolan har alltså en möjlighet att utkräva ersättning i form av skadestånd för att ersätta skador som den orsakats, detta görs då enligt skadeståndslagen. För att skolan ska kunna utkräva ersättning från dig för att reparera datorn måste den enligt 2 kap 1 § SkadestL visa att du har orsakat skadan, vilket du verkar ha gjort, men även att du gjorde det genom vårdslöshet eller uppsåt.

Eftersom du kallar det för en olycka så verkar du i vart fall inte varit uppsåtlig till att orsaka skadan och frågan är då om du varit vårdslös.

För att avgöra om du varit vårdslös måste man ställa sig fyra delfrågor. Hur stor var risken att datorn skulle ta skada när du gick ut på isen? Hur sannolikt var det att skärmen skulle gå sönder helt? Fanns det något sätt du kunde förekomma skadan, hade du till exempel inte datorn i sitt fodral? Insåg du risken i ditt agerande, alltså, såg du isen, trodde du att isen var sandad?

Om det efter att du svarat på dessa frågor framstår som att du varit vårdslös i ditt agerande kan skolan begära att du ersätter skadan. Det är dock viktigt att komma ihåg att skolan har bevisbördan här och måste kunna styrka att du var vårdslös och att det var denna vårdslöshet som orsakade skadan.

Med vänliga hälsningar,

Egil SellgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?