Skadeståndsansvar för sakskada

Hej

Jag har hjälp en kompis att byta däck på hans bil. Efter det så lossnade ett hjul , nu kräver han att jag skall stå för skadorna på bilen. Kan han kräva det? Var /på vem ligger ansvaret?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Detta är en fråga om skadestånd för sakskada som regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL), huvudsakligen i 2:1 SkL. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan, enligt bestämmelsen. Sakskador är fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål, t.ex. skador på en bil. Jag utgår ifrån att du inte har agerat med uppsåt, så frågan är om du har agerat vårdslös i lagens mening.

Först och främst ska skadan ska ha träffat annan, vilket är uppfyllt i detta fall. Därefter ställs den viktiga frågan: vilket mått av aktsamhet var du pliktig att iaktta för att uppfylla din skyldighet att inte orsaka skada. Huvudregeln är att en person inte får agera på ett sätt som leder till person- eller sakskada. Plikten att undvika skada är olika från fall till fall och beror på om passivitet (underlåtenhet att handla) har lett till skadan eller om en aktiv handling har lett till skadan. I detta fall handlar det om en aktiv handling. Vid en aktiv handling är den som utför handlingen skyldig att ta hänsyn till riskerna för att skador kan uppkomma. Du måste alltså ha beaktat riskerna som fanns när du bytte ut däcket på bilen åt din vän. Hur stor aktsamhet som borde ha iakttagits varierar från fall till fall, det är en fråga som jag inte kan svara på med säkerhet. Domstolen kan ta ledning från lagar, tidigare rättsfall, sedvana eller så kan domstolen göra en egen fri bedömning, om de tre första källorna inte ger tillräcklig ledning.

Det kan tilläggas att det finns omständigheter som utesluter ansvar, bl.a. samtycke. Eftersom din vän gav samtycke till att du bytte ut däcken kan det finnas en möjlighet till att skadeståndsansvaret utgår eller jämkas (enligt 6:1 SkL), men det kan inte sägas med säkerhet eftersom det påverkas av flera faktorer.

Se https://lagen.nu/1972:207

Hoppas svaret var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000