Skadeståndsansvar för hundattack

FRÅGA
Hej!Jag har en hund som är skygg mot människor. Jag har tydligt markerat att min hund inte ska närmas. Dels har jag ett gult band som indikerar på att hunden inte ska närmas, samt namnlappar på min hunds sele där det står "KLAPPA INTE". Vem bär huvudansvaret om någon skulle närma sig min hund, min hund gör utfall och jag har sagt nej innan personen närmat sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En hundar ska hållas under sådan tillsyns och skötas på ett sådan sätt som med hänsyn till dennes natur och övriga omständigheter krävs för att förebygga skador att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § hund- och kattlagen) Vidare om en skada orsakas av en hund är det dennes ägare som bär (skadestånds) ansvaret även om denna hundägare inte agerat på ett sätt som orsakat skadan. Det kan till och med vara så att hundägaren vidtagit oändligt många åtgärder i syfte att förhindra utfall från hunden men trots det sker ett utfall. I ett sådant läge blir hundägaren ändå ansvarig för den skada som orsakats av hunden (19 § hund- och kattlagen).

Det betyder alltså att trots att du vidtar dina nämnda åtgärder så blir du skadeståndsansvarig ifall din hund skadar en annan.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (360)
2021-10-10 När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?
2021-09-30 Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?
2021-09-25 Hur beräknas ersättning för personskada?
2021-08-27 Skadeståndsansvar för hundattack

Alla besvarade frågor (96488)