Skadeståndsansvar då fönster föll ned på cykel?

FRÅGA
Min dotter hade sin cykel parkerad utanför sin lägenhet, på morgonen ramlade ett fönster ner från våningen ovanför, rakt på hennes cykel. Pakethållaren blev förstörd och måste bytas. Inga stora summor men vems är egentligen ansvaret? Fastighetsägaren? Hyresgästen våningen ovanför? Kan man kräva ersättning? Fastighetsförvaltaren hävdar att detta är en olyckshändelse och borde täckas av min dotters hemförsäkring. Nu har hon ingen försäkring och dessutom hade självrisken varit betydligt dyrare än reparationen. Kan man göra något åt saken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad krävs enligt lagen för att bli skadeståndsskyldig?

Den som har vållat skadan är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:

1. Orsakat en skada

2. genom handling eller passivitet

3. som är vårdslös

4. och har ett orsakssamband med skadan.

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.

Skadeståndet omfattar värdet på det föremål som skadats (5 kap. 7 §).

Tolkning av ditt fall

Du säger att ett fönster föll ned på cykeln. En skada har därmed uppkommit på cykeln (punkt 1) Jag är inte säker på vad du menar med detta eller hur det kunde ske och kan därför inte ge någon detaljerad beskrivning av hur skadeståndsansvar i ditt fall kan uppkomma. Om du applicerar mallen här ovanför på den du tror är ansvarig så kan du själv göra en bedömning.

Om det t.ex. var ett fönster som inte var färdigmonterat och det utfördes en renovering eller liknande, så kan byggföretaget vara skadeståndsskyldiga pga att de inte säkrat fönstret korrekt. Detta utgör alltså en passivitet (punkt 2).

Om lägenheten är en hyresrätt kanske hyresvärden kan vara skadeståndsskyldig genom att inte ordna med underhåll av fönstren. Det kan styrkas genom att ta reda på hur länge sedan de sågs till och hur länge man bör vänta innan man ser till fönster enligt byggbranschens normer.

Om lägenheten är en bostadsrätt så kan samma resonemang appliceras på bostadsrättsföreningen eller möjligtvis ägaren till lägenheten om denne bär ansvaret för underhåll av lägenheten.

Oavsett vem ansvaret gäller så krävs någon form av vårdslöshet, möjligtvis i form av försumlighet med underhållet (punkt 3).

Orsakssambandet (punkt 4 ovan) lär inte vara några problem. Om man orsakar att ett fönster faller ligger det i farans riktning att det faller på något föremål och skadar detta.

Vad ni kan göra

Din dotter är skadelidande och därför är det hon som kan rikta en eventuell skadeståndstalan mot den hon anser vållat skadan. När ni kommit fram till vem ni anser att detta är kan din dotter skriva ett mail till denne där hon kräver skadestånd för cykeln. Om personen inte vill ge något skadestånd finns möjlighet att ta ärendet till tingsrätten genom en stämningsansökan. Vill ni ha vidare rådgivning angående detta kan ni kontakta oss på info@lawline.se. Det kan vara värt att tänka på att det alltid går att förlikas med sin motpart genom att t.ex. stå för halva kostnaden var.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av er till Lawline igen om du eller din dotter har någon juridisk fråga!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?