skadeståndsansvar - brunn

FRÅGA
Vem bär ansvaret om någon ramlar ned och drunknar i en brunn i följande fall: Brunnen ligger på min fastighet, men jag har själv aldrig nyttjat den. Den har tidigare byggts och använts av en ägaren till en närliggande fastighet med mitt medgivande. Skriftligt nyttjanderättsavtala saknas. Brunnen används inte längre. Den som tidigare byggde och nyttjade brunnen underhåller den inte längre. Brunnen är djup och brunnslocket är sedan lång tid murket.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det gäller ansvar för om det är någon som ramlar ner i en brunn på din fastighet kan bli ansvarig du om genom uppsåt eller vårdslöshet vållar personskada. Det du menar är helt enkelt om du kan bli skadeståndsansvarig om en person trillar ner i din brunn på din fastighet. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen ska den som handlar med uppsåt eller genom vårdslöst agerande ersätta personskada. Det som närmast skulle kunna göra att du skulle bli skadeståndsansvarig är att du vårdslöst på något sätt skapat skadan. Det har hänt att personer i städer fallit ner för brunnslock, i dessa tillfällen kan man kanske anse att de har varit vårdslösa i sin underhållsplikt eftersom många människor går i stan. Därmed kan ett ansvar ställas genom att den personen varit vårdslös och inte haft ett fungerande brunnslock.

Men att du ska bli skadeståndsskyldig för att någon ramlar ner i din brunn på din fastighet (som jag förstår det ett hus där andra människor inte vistas) är långsökt. Men om det vistas mycket människor på din fastighet kan det vara smart att sätta en skylt eller på något sätt säkra den så att du inte kan sägas ha varit vårdslös. Därmed kan du inte bli skadeståndsansvarig.

Sammanfattning

Jag skulle säga att om det är någon som ramlar ner i denna brunn så är det långsökt att du skulle bli skadeståndsansvarig. Men det kan alltid vara bra att sätta upp någon form av "säkerhetsanordning" eller upplysning för att vara på den säkra sidan. Om det är någon som ramlar ner i den brunnen skulle jag nog säga att det är en ren olyckshändelse än att du ska bli skadeståndsansvarig.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll