Skadeståndets omfattning vid sakskada

FRÅGA
HejVi har utsatts för skadegörelse i vår villa genom fönsterkrossning med att en yngling slängt in gatstenar och krossat alla fönster till två rum. Ersättning för våra kostnader, nya fönster, förststörda golv och annat är löst med vårt försäkringsbolag. Skadegörelsen inträffade kring midsommar, innebar att leverans av nya fönster tog extra lång tid, 10 veckor. Under denna tid har vi inte kunnat nyttja dessa rum, fönstren har varit täckta med en träskiva, ett av rummen är vårt sovrum. Kan man och är det rimligt att begära en kompensation för olägenheten att vi under så här lång tid inte kunnat leva ett normalt liv i,vårt hus pga detta, vid en kommande rättegång? Tacksam för er syn på detta!Vänligen Berit Huldt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser om vad som omfattas av skadeståndet hittar vi i Skadeståndslagen (SkdstL).

Skadeståndets omfattning
Vid en beräkning av skadeståndet grundat på en sakskada, vilken ni har blivit utsatta för, ersätts ni för reparationskostnader eller värdeminskning. Detta innebär i ert fall en ersättning för nya fönster och återställning av golvet, 5 kap. 7 § SkbrL. Eftersom er försäkring täckte detta finns det ingen anledning till skadestånd på den grunden. Ni kan även ersättas för övriga kostnader som skadegörelsen har åsamkat er. Dessa övriga kostnader måste vara en direkt följd av skadan som exempelvis att ni var tvungna att bo någon annanstans under renoveringstiden, exempelvis ta in på vandrarhem eller liknande. Ersättning för inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet innefattas också. Något skadestånd för sådana olägenheter ni har lidit genom att inte kunna vistas i de berörda rummen omfattas tyvärr inte av skadeståndet. Detta är alltså något som ni inte kan kräva skadestånd för.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att du hör av dig igen om du skulle undra något annat!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97717)