Skadestånd vid tomtskada

FRÅGA
Ett företag som installerar fibernät i mitt område har kört över min tomt med tunga fordon, trots tillsägelser. och orsakar rejäl skada på tomtens planyta samt gräsmattan. Hur mycket kan jag kräva i skadestånd av företaget
SVAR

Hej, tack för din fråga.

För att erhålla skadestånd krävs enligt 2:1 SkL att tre rekvisit är uppfyllda. (1) Skada ska ha vållats, (2) den som har orsakat skadan ska åtminstone varit vårdslös, (3) skadan ska ha drabbat person eller sak. I och med att det rör sig om en sakskada har ni rätt till ersättning för direkta kostnader eller värdeförluster enligt 5:7 SkL.

Att ge ett konkret svar på den givna frågan är svårt, men i princip ska ni ha rätt till ersättning för vad det kostar att återställa tomten till sitt forna skick.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85160)