Skadestånd vid sakskada

FRÅGA
Hej, jag är en 20 åring som nyligen hade en konflikt med mina föräldrar. Som följd av konflikten förstörde min pappa min dator, vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (här) är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada skyldig att ersätta skadan. Skadestånd med anledning av sakskada ska ersättas med sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Värdet brukar beräknas på vad saken är värd vid skadetillfället, inte nypriset.

Således är din pappa skyldig att ersätta dig ekonomiskt för datorn. Du kan kräva honom direkt på ersättningen, men om han inte ersätter skadan kan du stämma in vid tingsrätten där din pappa bor.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?