Skadestånd vid olovlig identitetsanvändning?

FRÅGA
Hur kan man få kompensation för identitetsstöld som har hänt flera gånger?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättslig bakgrund

Jag tolkar din fråga som att du varit utsatt för olovlig identitetsanvändning. Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Om någon olovligen använt dina identitetsuppgifter och utgett sig för att vara du, samt därigenom orsakat dig skada, kan denna person dömas för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år (4 kap 6b § BrB).

För att en åklagare ska kunna åtala brottet måste du som målsägande ange brottet till åtal eller så måste åtal vara påkallat från allmän synpunkt (4 kap 11 § BrB). Det är möjligt att i samband med åtalet föra talan om skadestånd för den ekonomiska skada du lidit i anledning av den olovliga identitetsanvändningen (22 kap 1 § rättegångsbalken). Den skada du lidit skulle förmodligen betraktas som en ren förmögenhetsskada som vållats genom brott (2 kap 2 § skadeståndslagen). Sådan skada ska ersättas om den kan bevisas.

I ditt fall

Den rättsliga vägen för att få kompensation för den olovliga identitetsanvändningen är att stämma personen inför domstol och där kräva skadestånd för eventuell ekonomisk skada som du lidit.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (293)
2019-09-29 Vad kan hända juridiskt om man kör på en katt?
2019-09-12 Skadestånd på grund av ej utmärkt hinder
2019-08-26 Ersättning för personskada till följd av ras i bygghandel?
2019-07-30 skadeståndsansvar - brunn

Alla besvarade frågor (73722)