Skadestånd vid olaga hot

FRÅGA
Hejsan.Lånade en kille pengar som jag inte fått tillbaka. Nu då jag kräver att han ska betala har han börjat hota både mig och min dotter på 4a månader. Han har hotat med att han vet vart jag bor och bland annat att han ska skada oss. Jag har tagit min dotter och flyttat in till min pappa. Detta påverkar mig ekonomiskt men även psykiskt. Jag är väldigt rädd utav mig hur långt han skulle gå och om han skulle komma hit till min pappa. Jag har även svårt att äta och sova pågrund utav min rädsla. Jag har gjort en polisanmälan på dett men nu är min fråga, har jag rätt att begära skadestånd? I så fall vilket typ av skadestånd blir det och hur mycket?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan tänkas utgöra brottet olaga hot i enlighet med 4 kap. 5§ Brottsbalken. Det du kan få skadestånd för är kränkningen som hoten kan tänkas ha inneburit. Skadestånd för kränkning regleras i 2 kap. 3§ Skadeståndslagen och förutsätter inte att fysisk skada har uppkommit. Det förutsätts dock att en allvarlig kränkning har skett till följd av ett brott mot en persons frihet, ära eller frid. Det krävs dock inte att skadevållaren har blivit dömd till ett straff för den begångna gärningen.

På brottsoffermyndighetens hemsida går det att läsa om vad det går att begära skadestånd för och vilken summa man kan begära. För olaga hot som skett muntligt eller skriftligt kan man yrka mellan 5000-7000 kr i skadestånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (174)
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?
2020-11-12 När betalar man skadestånd?
2020-11-06 Föreligger en skadeståndsskyldighet med makar sinsemellan?

Alla besvarade frågor (86705)