Skadestånd vid klämskada

Hej! För en månad sedan gjorde jag illa mitt pekfinger på gymmet på en viktställning som har saknat skydd från början. Fastnade i ställningen, blödde mycket och har haft otrolig ont. Har själv tejpat fingret och hoppades att det skulle läka. Men det har tyvärr blivit sämre: det är böjd och svullet. Tog en röntgen bild idag och det visar sig vara en fraktur. Husläkaren har remitterad mig till en handkirurg och vi får väl se om det går att justera/fixa till det. Kan inte böja fingret och har svårt att skriva på datorn. Samt att jag tävlar inom fitness och detta har påverkat min träning enormt. Har själv ingen olycksfallförsäkring. Så min fråga är vad jag kan göra enligt Konsumenttjänstlagen och/eller skadeståndslagen eftersom skadan orsakades av vårdslöshet från gymmets sida. Hoppas att ni kan hjälpa mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag kommer att utgå från skadeståndslagen (SkL), vilket är den lag som behandlar skadestånd när det inte finns något avtalsförhållande som reglerar den saken. Köp av medlemskap hos ett gym reglerar normalt sett inte parternas skadeståndsskyldighet.


Jag kommer även att nämna en bestämmelse i försäkringsavtalslagen (FAL), som till stor del innehåller villkor som är tvingande till försäkringstagarens fördel, dvs. kan inte avtalas bort i försäkringsvillkoren.


Det framgår inte helt tydligt från din fråga på vilket sätt viktställningen saknat skydd och varför det borde funnits ett skydd, så jag får spekulera något i den saken i det följande.


Ersättningsskyldighet förutsätter vårdslöshet

För att en person ska bli skadeståndsskyldig krävs normalt sett att hen förfarit uppsåtligt eller oaktsamt (2 kap 1 § SkL).


I det här fallet kan det handla om oaktsamhet genom att underlåta att montera ett skydd på en viktställning som man vet kommer att användas av allmänheten.


För att avgöra vad som är vårdslöst kan man börja med att titta efter om det finns någon lag eller myndighetsföreskrift som reglerar om förfarandet är otillåtet. I andra hand kan man titta på vad som är brukligt i den specifika branschen. En instruktion i monteringsanvisningen för viktställningen om att skyddet ska monteras talar t ex för att det är oaktsamt att inte montera det. Ibland finns det en uppmaning på gymmaskinerna som varnar för klämrisk; det kan tala för att det inte är oaktsamt att inte sätta dit ett skydd. I tredje hand brukar man utgå från en kvalificerad gissning om vad en normalt aktsam person hade gjort.


Man behöver även ta i beaktande huruvida din skada verkligen orsakats av att det saknades ett skydd eller om den hade uppstått ändå. Kanske vill gymmet få det till att du (också) varit oaktsam. Detta brukar kallas kausalitet.


Slutligen behöver man ha hänsyn till om underlåtenheten att montera skyddet typiskt sett kan orsaka en klämskada – om det ligger i farans riktning att så sker. Detta brukar kallas adekvans.


Om gymmet agerat vårdslöst och det orsakat dig en personskada samtidigt som det föreligger adekvat kausalitet, har du rätt till ersättning från gymmet. Ersättningen ska täcka den skada du lidit. Jag går inte närmare in på ersättningsnivåer men om du vill få ett hum om vad du kan tänkas få kan du utgå från försäkringsbolagens nivåer.


Gymmet kan ha en försäkring

I många fall har gym en olycksfallsförsäkring som gymmets kunder som drabbats av en skada under träningen kan söka ersättning från direkt. Det han vara värt att ta en extra titt i avtalet och/eller att stämma av med ditt gym för att ta reda på om det finns en sådan försäkring.


I annat fall återstår att söka ersättning direkt från gymmet.


Det finns emellertid ett undantag, och det är om gymmet endast har en ansvarsförsäkring – är försäkrade mot skadeståndskrav. Då kan du under vissa omständigheter kräva ersättning direkt från försäkringsbolaget.


Produktansvarslagen

Om vållandet av skadan inte kan härledas till gymmets underlåtenhet att montera ett skydd på viktställningen, kan det finnas möjlighet att få skadestånd från den som tillverkat eller importerat produkten, enligt produktansvarslagen 1 § och 6 §. Förutsättningen är att viktstället haft en säkerhetsbrist. Definitionen av säkerhetsbrist är enligt 3 § att ”produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas”. För att kunna bedöma om det gäller i ditt fall krävs emellertid en mer noggrann analys av viktställningen än jag kan göra utifrån omständigheterna i din beskrivning.


Hur du kan gå vidare med din fråga

Det är svårt för mig att veta om skyddet borde funnits på viktställningen och hur pass oaktsamt det var att inte montera det. Jag kan därför inte ge dig ett klart svar på om du har rätt till ersättning från gymmet. För att få klart för dig om du sannolikt har rätt till ersättning och om ifall det är värt att ta saken vidare rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister på Lawline.


Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!
Carl

Carl LindströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000