Skadestånd vid hästrymning som lett till avlivning av hästen

FRÅGA
Om min häst rymmer från hagen och skadar sig så allvarligt på byggmaterial som stallägaren lagt utanför hagen så jag måste avliva hästen kan ja då stämma personen och kräva den på skadestånd??
SVAR

Hej Agnes och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hästar rymmer från hagar är efter närmare efterforskningen relativt vanligt. Som stallägare bör man därför i närheten av hagen rimligen undvika att placera föremål som kan vara farliga för de inhägnade djuren ifall de skulle lyckas ta sig ut ur inhägnaden.

I detta fall kommer det nog att koka ner till frågan om var någonstans byggmaterialet var placerat i förhållande till hagen. Eftersom det byggs i närheten av hagen antar jag att den ligger i anslutning till en stallbyggnad eller liknande. Det får rimligen inte anses allt för ovanligt att byggmaterial förekommer vid gårdar såsom exempelvis ett stall. Skulle det därför vara så att stallägaren placerat materialet på en sådan plats att det kan betraktas som oaktsamt av denne skulle du möjligen kunna utkräva skadestånd.

Då det förekommer mycket lite information avseende omständigheterna är det tyvärr svårt att ge något mer konkret svar på din fråga.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (331)
2020-12-02 Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?
2020-11-30 skadeståndsansvar när parkerat fordon skadar annat fordon
2020-11-30 Ersättning då polisen bryter upp ens dörr
2020-11-29 Ska skolan ersätta stulna kläder?

Alla besvarade frågor (86873)