Skadestånd vid felbehandling av katt

FRÅGA
Min kattunge Måns tog vi till veterinären då han råkat svälja ett främmande föremål som gjort att han börjat kräkas. Vi åkte till veterinären där de sövde honom, öppnade magen och kunde massera ner det främmande så de kunde komma ut den normala vägen. Han fick sedan komma hem efter att ha övernattar hos veterinären en natt. Under natten hade han bitit av droppslangen. Men de va ingen mer om det då. Operationen gick på ca 20 000 som vi betalade. (Försäkringen fanns inte då)Stygnen blev bra och Måns verkade frisk. Snart började Måns kräkas igen. I kränkningen kom det upp 2 cm långa plastbitar (ca 5 st). Vi återvände till sjukhuset där de röntgade och såg att det fanns fler bitar i tunntarmen. Han fick stanna över natten för att röntga några gånger under natten för att se om bitarna flyttade sig neråt naturligt. Det gjorde dem. Han fick komma hem och åkte sedan på ett återbesök för att se om alla bitar kommit ut. Det hade dem. Sjukhuset tog på sig kostnaderna.Fram tills nu har han varit frisk. Men i förrgår kväll märke vi hur han haltade på vänster bakben. Vi åkte till veterinären där man konstaterade att det var inflammation i fotleden. Han behövde då sövas för att spola rent. Detta var igår de gjorde första spolningen. Idag ska de göra nästa spolning. Ingreppet kostat ca 15 000 kr. Nu ringde veterinären och sa att han svalt kanylen. De har alltså klantat sig igen. Hur mycket ska vi orka med? Kan man få skadestånd för det de har ställt till med? Vi har lagt ut så mycket
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns två möjligheter i ditt fall, att se till att veterinären får en disciplinpåföljd samt försöka få skadestånd. Jag börjar med att förklara den förra.

Disciplinpåföljder

Lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) innehåller regler om ansvar för felhantering vid behandling av djur. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hanterar sådana frågor. Du kan skicka en anmälan till nämnden, se närmare om hur du gör här. Bland annat finns bestämmelsen 2 kap. 1 § i denna lag som anger att den som tillhör djurhälsopersonalen ska fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, iaktta noggrannhet och omsorg vid utfärdande av intyg om djurs hälsotillstånd eller vård, och föra journal över djurhälsovård och djursjukvård.

Ansvarsnämnden tar ställning till om djurhälsopersonalens arbete har "utförts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" eller om åtgärden på annat sätt har utförts felaktigt. Det kan bli fråga om disciplinpåföljd för veterinärens oaktsamhet, se 6 kap. lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Om veterinären varit grovt oskicklig kan dennes legitimation återkallas. Det tar tyvärr ofta över 1 år för nämnden att fatta beslut i ärenden.

Skadestånd

Om du vill få ersättning för det som hänt så ska du i första hand vända dig till djurklinken. Reklamera behandlingen och framställ dina krav. Veterinärer har i många fall försäkringar som täcker sådana ersättningskrav. Enas du inte med kliniken om någon ersättning så kan du stämma veterinären vid tingsrätten (för information om detta se här).

För eventuellt skadestånd gäller allmänna regler, se bland annat 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Om det blir en tvist är det viktigt att ange vilket belopp du vill ha skadestånd med. Skadeståndets belopp torde uppgå till "reparationskostnaden" för Måns, se 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Försök att bevisa att du har rätt till skadestånd. Veterinärens oaktsamhet måste ha lett till komplikationerna/skadan. Ett stöd för att skadestånd ska utgå kan även vara att man inte följt de aktsamhetskrav (se ovan) som finns i Lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302). Det bör vara rimligt att sjukhuset står för kostnaderna som sväljandet av kanylen medfört, anser jag.

Lycka till

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?