Skadestånd vid felaktigt avskedande

FRÅGA
Hejsan,Jag har för två dagar sedan blivit avskedad på felaktig grund, jag har dock gått ur facket för ca ett halvår sedan tyvärr... Finns det något jag kan göra på egen hand för att driva detta så att jag har möjligheten att få en lön eller någon annan ersättning? Eller står jag helt maktlös?/Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Arbetstagares rättigheter vid uppsägning och avskedande regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Du skriver att du blivit "avskedad" vilket skiljer sig från en uppsägning med den skillnaden att du omedelbart tvingas frånträda anställningen. Förutsatt att du blivit avskedad på felaktiga grunder har du rätt till skadestånd av arbetsgivaren.

Om avskedandet är felaktigt har du rätt att kräva skadestånd, det måste dock göras inom den tidsram som anges i lagen. Skadestånd kan krävas inom fyra månader från det att du blivit avskedad. Du måste inom dessa fyra månader underrätta din arbetsgivare om att du tänker kräva skadestånd för avskedandet, 41 § LAS. När fyra månader passerat förloras rätten att väcka skadeståndstalan, 42 § LAS.

Tröskeln för att ha rätt att avskeda en anställd är hög. Avskedande får endast ske om arbetstagaren begått ett grovt kontraktsbrott eller grovt misskött sig, 18 § LAS. Då jag inte har någon information om på vilka grunder du blivit avskedad kan jag inte spekulera i huruvida du blivit felaktigt avskedad eller inte. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en jurist för att få klarhet i om du kan ha framgång med en skadeståndstalan.

Hoppas du fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om något är oklart.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?