Skadestånd vid fall pga tvungenhet att använda karuselldörr?

Rätt till skadestånd?

Blev tvungen att använda karuselldörr in till en livsmedelsbutik då sidodörrarna var låsta Då jag går sakta pga en tidigare stroke,. använder jag inte karuselldörrar. Denna gång blev jag tvungen. Jag fick en knuff av dörren och föll Ambulans till sjukhus där syddes ett sår över hö. öga med 8 stygn. Har nu fått ett mkt starkt obehag när jag måste gå in/ut med självöppnande dörrar. Jag har också blivit rädd för att gå uppför/nedför trottoarkanter själv. Försöker jobba med sjukgymnast som kan ta emot mig om jag är på väg att falla .Rulltrappor är även dom självgående och därför törs jag inte åka med sådana längre. Dessa bekymmer har direkt orsakats av fallolyckan.

Jag hävdar att karuselldörren inte hade fungerande sensorer som ska stoppa dörren om något är för nära den

Personalen som tog hand om mi sa att den dörren är"knäpp" vilket stärker min uppfattning om att något är fel med dörren utan att åtgärd gjorts

Jag har av en ren tillfällighet träffat en kvinna som varit med om samma sak som jag i samma butik med den skillnaden att hon inte föll pga att hade rullator som hon kunde hålla sig i.

Skadestånd kräver jag

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tråkigt att höra om din skada, hoppas det blir bättre. Jag går rakt på sak:

Rätt ansvarssubjekt

För att få skadestånd så måste du först ta reda på vem som äger och har hand om dörrarna. Antagligen är det mataffären i fråga. Du kan ta reda på detta genom att fråga dem. Om det visar sig att mataffären äger och har hand om dörrarna så är de ansvariga för skador som sker där.


Företaget är ansvarigt även om det är en enskild anställd som varit vårdslös. Detta kallas för att företaget har principalansvar för sina anställda och stadgas i 3 kap. 1 § SkL. Det finns undantag från detta men det är inget du behöver bekymra dig om såvida de inte hävdar ett sådant undantag, vilket är ovanligt. När du ska kräva skadestånd, behöver du bara vända dig till företaget som sådant.

Vårdslöshet

Skadestånd bestäms enligt skadeståndslagen (SkL). När det är klart vem som är ansvarig, i detta fall antagligen mataffären, så går man vidare med att klargöra om personen eller företaget varit vårdslöst eller haft som avsikt att orsaka skada (2 kap. 1 § SkL). Det sistnämnda antar jag att vi kan utesluta, därmed undersöker vi vårdslöshet.

Handlingföreskrifter och andra regler - det finns regler för hur mataffärer och liknande ska handikappsanpassas. Vissa platser, såsom myndigheter, måste uppfylla vissa krav. Jag vet inte hur det är med mataffärer men kan tänka mig att situationen är liknande. Om mataffären har brutit mot några sådana regler så har de varit vårdslösa.

Fri vårdslöshetsbedömning - även om mataffären inte brutit mot några regler genom att stänga sin sidodörr så kan de ha varit vårdslösa genom att inte fixa sin karuselldörr trots att vissa anställda har sagt att den har betett sig konstigt. I kombination med att karuselldörren inte var helt säker och att sidodörren inte var stängd så kan du hävda att det inte fanns något säkert sätt att ta sig in i affären för dig som långsamt gående eller för andra rörelsehindrade.

Samband mellan vårdslösheten och skadan

Om det konstateras att mataffären varit vårdslös, så måste det även finnas ett samband mellan deras vårdslöshet och skadan som drabbade dig. Detta lär inte vara svårt att visa i ditt fall - det är uppenbart att du inte hade skadat dig om sidodörren varit öppen. Om den dåligt anpassade karuselldörren bedöms vara det som är vårdslöst så kan även där konstateras att du antagligen inte hade skadat dig om den varit säkrare. När man blir puttad av en karuselldörr så är det att förvänta att man ramlar och slår sig. Det kan vara svårare att visa sambandet med de rädslor du fått sedan händelsen men jag tycker definitivt att du ska försöka få ersättning för dessa också, samt kostnader för sjukgymnast etc.

Hur du kan gå vidare

Jag rekommenderar att du börjar med att vända dig till ditt försäkringsbolag och höra vad de kan ersätta. När du fått svar på det så kan du kräva mataffären på ersättning för självrisken och andra eventuella kostnader eller skador som försäkringen inte täcker. Detta gör du helt enkelt genom att skriva till dem och förklara vad du vill bli ersatt för och ta de delar du vill av vad jag har skrivit som underlag. För att få en uppfattning om vilka belopp det kan röra sig om, se Trafikskadenämndens tabeller här. Det är dessa tabeller som domstolarna brukar gå efter.

Skulle mataffären vägra att betala ut något skadestånd så rekommenderar jag att du söker vidare rådgivning och fyller i en stämningsansökan till tingsrätten. En sådan kan du göra digitalt här. Vi erbjuder både rådgivning och representation i domstol till ett förmånligare pris än de större byråerna, info om detta hittar du här.

Det är svårt att veta exakt hur utfallet blir i fall som dessa och i slutändan så är det domstolen som avgör hur bedömningen blir. Jag hoppas att dock problemet löser sig för dig innan det behöver gå till domstolen och att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga Hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000