Skadestånd vid brott mot anställningsavtal

FRÅGA
Hej,Jag undrar hur mycket det skulle kunna kosta om man säger upp sig med omedelbar verkan utan att ha en giltig orsak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att säga upp sig med omedelbar verkan, det vill säga utan att beakta uppsägningstiden, kan leda till att man som arbetstagare blir skadeståndsskyldig. Det följer av 38 § första stycket lagen om anställningsskydd (här). Huvudregeln är att ersättningen ska omfatta den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider av att arbetstagaren lämnat sin anställning i förtid. Skadeståndet kan dock jämkas när skadeståndsskyldigheten ligger arbetstagarsidan.

Beloppet för skadeståndet kan variera, om arbetsplatsen har kollektivavtal så innehåller dessa ofta schabloner för beräkningen av skadeståndets belopp. Skadeståndet kan t.ex. omfatta en viss del av arbetstagarens innestående lön. Kontakta ditt fackförbund och fråga vilka bestämmelser som finns angående skadestånd!

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1433)
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?
2020-02-13 Övergång av verksamhet
2020-02-10 Uppsägningstidens semidispositivitet
2020-02-10 Uppsägning provanställning

Alla besvarade frågor (77126)