Skadestånd, Vårdslöshet

Hej! Min son då 15år, råkade ut för en cykel fall olycka på en av kommunens cykelbanor. Min son och kompis cyklade bredvid varann, och fastnade i varandras styre. På sidan av cykelbanan finns ett av kommunen uppsatt skyddsräcke, tillverkat av kraftigt aluminiumrör. På just den plats där min son föll, var detta rör skydds räcke trasigt, så att ett långt avkapat vågrätt rör ca 7cm diam, var oskyddat. Detta rör får min son i magen strax under revbenen. Åker in med honom på akuten, läkarna är rädda för inre blödningar med tanke på den kraftiga smällen mot röret. (ett stort cirkelformat blödande sår finns på magen.) Läkaren väljer att göra en magnetröntgen av hela överdelen av kroppen, med kontrastvätska, för att utesluta inre blödningar. men läkaren påpekar att denna typ av undersökning är bäst för att snabbt kunna se inre skador, men inte så bra för min son på lång sikt, pga höga strålningsdoser. (cancer risk). Kontaktade kommunen, och talade om för dom att dom skulle laga det trasiga staketet (vilket dom gjorde innom några dagar). Blev också ombedd att skicka in ev skadeståndsanspråk till dom, så skulle dom vidareskicka dessa till kommunens försäkringsbolag. Skrev ett skadeståndsanspråk, och skickade in, fick därefter svar från kommunens försäkringsbolag, att pga att min son och kompis hade kört ihop så var det ej staketet som vållat skadan, och även om staketet skulle varit helt vid olyckstillfället, så hade inte skadans art varit annorlunda alls. detta enligt kommunens försäkringsbolags (LÄNSFÖRSÄKRINGAR) handläggare. Så ärendet avslutades här och nu. utan något rätt till skadestånd. Jag hävdar att om staketet varit helt, så hade den gjort det som det är avsedd att göra, dvs skydda cyklisterna. och om röret ej varit blottat, så hade min son aldrig kunnat bli spetsad på detta, och ej heller varit i behov av en magnetröntgen med framtida förhöjda cancer risk som följd. Har försäkringsbolaget rätt i sin bedömning enligt er??? Hoppas på et svar, då vi är så arga för att vi blivit ignorerade av försäkringsbolaget/ kommunen. Mvh: Johan m familj

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Jag beklagar det som har hänt.


Dina argument låter vettiga tycker jag. Jag tänkte göra en kort skadeståndsbedömning så att det tydligare framgår vari problemet ligger.


Det rör sig här om en personskada. Kommunen skulle genom att underlåta att reparera skyddsräcket eller genom att sätta dit ett undermåligt skyddsräcke kunna vara ansvarsskyldig. Det måste  då finnas ett orsakssamband mellan kommunens agerande (eller brist på agerande) och den uppkomna skadan, och detta orsakssambandet måste ha adekvans (innebärande att skadan måste vara en någorlunda förutsebar följd av agerandet). Det är mycket möjligt. Har man trasiga skyddsräcken är det inte konstigt att de skadar istället för att hjälpa. Problemet i det här fallet ligger framför allt i att kommunen måste ha agerat vårdslöst för att bli skadeståndsansvarig, men kommunen tycks köra på att din son eventuellt har varit medvållande eller ensamt vållande till skadan.


Angående vårdslöst agerande krävs att du kan visa att kommunen har haft bristande rutiner när det kommer till underhåll av skyddsräckena, eller att den brustit i att följa sina underhållsrutiner. Alternativt skulle ett vårdslöst agerande kunna vara att sätta upp skyddsräcken som lätt går sönder. Så fort kommunen informeras om att skyddsräcket är skadat så reparerar den det. För att vårdslöshet ska föreligga krävs nog att den känt till eller borde känt till att skyddsräcket var trasigt. Att någon annan tidigare informerat kommunen om detta, eller om den har brustit i sina underhållsrutiner skulle kunna innebära att kommunen agerat vårdslöst.


Skadestånd kan även jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan. Då krävs det att din son betett sig grovt vårdslöst. Det är knappast fallet då man vid grov vårdslöshet ska ha betett sig riktigt normavvikande.


Kommunens kommentar om att skyddsräcket inte påverkat skadan låter väldigt underlig. Det låter som att kommunen förnekar skadeståndsansvar på grund av att skyddsräcket inte har något med skadan att göra. Utifrån kommunens kommentar förstår jag verkligen att du är irriterad. Enligt mig ligger problemet inte just där utan i att kommunen troligtvis inte agerat vårdslöst på så sätt som krävs för skadeståndsansvar.


Hoppas att svaret varit till hjälp, och att du har fått lite mer inblick i var du har ett starkare/svagare case. Jag har inte alla omständigheter klart för mig, och för en noggrannare analys av kommunens eventuella ansvar råder jag dig att ta kontakt med en erfaren skadeståndsjurist.


Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000