Skadestånd pga reklam vid spelpaus

FRÅGA
Hej jag har spärrat mig via spelpaus.se vilket gör att jag inte får direktreklam från casinon och inte har möjlighet att spela. Endå får jag mail ifrån olika casino bolag om erbjudanden och detta har påverkat mig psykiskt och fick mig att spela igen när avstängningen från spelpaus upphävdes. Jag undrar om jag kan begära skadestånd för att casino bolagen brutit mot reglerna och skickat direktreklam till mig via hotmail. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om skadestånd är tillämplig lag för att besvara frågan skadeståndslagen (SkL).

För att börja med kan sägas att för att få skadestånd för psykisk påverkan krävs att det är medicinskt påvisbart vilket framkommit genom praxis. Du måste alltså själv kunna bevisa genom ett sjukintyg att reklamen påverkat dig psykiskt och därmed fick dig att börja spela igen.

Skadestånd för psykisk påverkan ses som en personskada och regleras i 2 kap. 1 § SkL. För att skadestånd för personskada ska kunna utgå krävs dessutom att den som åsamkat skadan handlat med uppsåt (alltså att spelbolagen med mening har orsakat dig den här skadan) eller genom vårdslöshet., det här följer också av 2 kap. 1 § SkL. För att bedöma vårdslöshet krävs att flera aspekter tas i beaktning, och just i ditt fall utan mer information kan det vara svårt att bedöma om vårdslöshet föreligger från spelsidorna.

Jag tror dessvärre att du kommer ha väldigt svårt att ha framgång med en skadeståndstalan, och då främst på grund av det höga beviskravet på psykisk personskada men också på grund av vårdslöshetsbedömningen.

En sista sak jag skulle vilja lyfta fram är från spelpaus.se där det står att allmänna utskick inte stoppas, och är det ingen direkt reklam så omfattas det inte av spärrningen du hade gjort. Skulle det dock röra sig om direkt reklam så skulle jag råda dig att kontakta konsumentverket som spelpaus.se också hänvisar till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (311)
2020-05-13 Kan kommun bli skadeståndsskyldig till följd av bristande skyltning?
2020-05-04 Skadestånd genom underlåtenhet
2020-03-31 Fråga om skadestånd för personskada
2020-03-24 Ersättning för sakskada

Alla besvarade frågor (80669)