Skadestånd pga en skada i butik

FRÅGA
Var i en butik där kassadisken var söndrig, gick förbi där lungt och den vassa kanten drog upp ett 2cm reva i ärmen på min dunjacka. Kassapersonalen var där och såg händelsen, bad så mycket om ursäkt och förklarade att de hade ringt en snickare några veckor tidigare för att åtgärda detta. Jag tog kontakt med butikschefen efter denna händelse då jag känner att dom visste ju om detta så de borde ha gjort något för att undvika en sådan händelse. Butiken i fråga ber om ursäkt och erbjuder mig att få jackan lagad utav skräddare men jag känner att, Nej! En lagning på min jacka kommer inte bli snyggt! Vad har jag för skyldigheter samt rättigheter till en sådan händelse? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill ha någon typ av ersättning från butiken pga den skada som har uppstått. Eftersom du inte har något avtal med butiken så handlar din fråga om ett utomkontraktuellt skadeståndsanspråk och regleras därför av skadeståndslagen (SkL).

Vad är det för typ av skada?

Eftersom det är din jacka som har gått sönder så är detta alltså en sakskada frågan gäller (2 kap 1 § SkL)

Vad krävs för att få skadestånd?

Det finns flera krav för att kunna få skadestånd. För att veta om man har rätt till att få skadestånd får man kolla på rekvisiten i lagen angående sakskada, dvs rekvisiten som finns i 2 kap 1 § SkL.

Rekvisiten är:

- Person eller sakskada

- Uppsåtligen eller av vårdslöshet

- Vållar

Jag kommer nedan att ge dig en mer förståelse om rekvisiten och vad de innebär för dig.

Genomgång av rekvisiten

1) "Personskada eller sakskada" – det måste ha skett en skada för att skadestånd ens ska bli frågan om. I din situation rör det sig om en skada och den typen av skadan är som sagt en sakskada eftersom att din jacka, som är en sak, har förstört

2) "Uppsåtligen eller av vårdslöshet" – med uppsåt menas att någon ska ha förorsakat en skada med vilja, vilket jag inte skulle säga är relevant i ditt fall eftersom butiken inte velat orsakat dig skadan. Av vårdslöshet menas att skadan ska ha uppstått av att någon varit vårdslös på något sätt. Vad som ska anses som vårdslöst ska bedömas i ljuset av fyra andra faktorer

- Hur stor den potentiella skadan är:

- Sannolikheten för att skadan uppstår

- Hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadan

- Hur medveten den som orsakade skadan var om att faran föreligger

--> I just ditt fall har dessutom skadan orsakats inte genom att någon har gjort något, utan genom att någon inte gjort något. Detta kallas passiv culpa och är svårare att bevisa än när någon gör något på ett vårdslöst sätt. I fall med passiv culpa kan man peka på antingen plikt eller framkallande av fara för annan som grunder för vårdslöshet. I just din situation är framkallande av fara det mest relevanta, men plikt att hålla butiken säker kan också argumenteras för. Detta kanske blir lite svårt att förstå, men har försökt förklara det så enkelt som möjligt

3) "Vållar" – i detta fall kan man göra en bedömning om det funnits ett adekvat orsakassamband med din skada och orsaken till skadan. Med adekvat menas att orsakssambandet ska vara påräkneligt. T.ex om det är en påräknelig följd att någon river upp sin jacka pågrund av att kassa kanten var sönder? Det är alltså viktigt att underlåtenheten att inte ha fixat eller inte ha varnat om kassa kanten ledde till att din jacka gick sönder.

Vad du kan göra

För att kunna ge dig ett svar krävs det mer information om omständigheterna för att avgöra hur slutsatsen skulle kunna bli, genom den informationen jag har fått är det svårt att ge ett uttömmande svar angående vad som skulle kunna hända härefter, det krävs mer för att ge dig en hel bedömning.

Jag rekommenderar därför att du antingen tar kontakt med någon av våra telefonrådgivare här på lawline, de har telefon: 08-533 300 04 och öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Alternativt att du tar kontakt med en advokat för att mer ingående få svar på din fråga och se om risken med en process i t.ex domstol är värd den möjliga utbetalningen som kan utkrävas av butiken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?