Skadestånd på grund av osäkert hållen festlokal

FRÅGA
Skadestånd från en dansklubb?Hej! Jag var på en känd klubb och vi var några som dansade på en typ av bardisk. En av mina vänner råkade knuffa mig och jag föll så illa att jag bröt ett finger. Det var en svår skada och har nu opererats två gånger. Min fråga är, kan jag begära skadestånd av klubben för att de inte ser till att besökaren inte ska kunna skada sig? Det är en bardisk som "används" som dansgolv, då skulle de kunna ha ett räcke, eller annat för att undvika att gäster faller två och en halv meter. Eller att deras vakter ser till att ingen dansar där de kan falla och skada sig.Jag vet, man tänker att det är mitt fel som ställde mig där, men ju mer jag tänker på det desto mer upprörd blir jag. Det kan vara fler som råkar ut för samma sak. Jag bara undrar om det går att begära skadestånd från klubben för att de inte har bättre säkerhet? Och i så fall, hur går man tillväga?Hoppas ni kan guida mig.Hälsningar från den svår långfingerskadade medborgaren
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skadeståndsansvar ska uppkomma enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, måste (i) skada uppkommit (ii) det finnas en skadevållare (iii) skadevållaren ha varit försumlig (iiii) det finnas adekvat kausalitet mellan skadan och den skadevållande handlingen. Kortfattat innebär det sista att skadan var förutsebar.

I ditt fall är det inte mycket tvekan om att skada har uppkommit eller att adekvat kausalitet föreligger, åtminstone i mitt tycke. Frågan blir om klubben agerat försumligt genom sin passivitet. Det finns instanser där underlåtenhet att ingripa har renderat skadeståndsansvar. I exempelvis rättsfallet NJA 1932 s 457, ålades en hyresvärd skadeståndsskyldighet på grund av hans underlåtenhet att hålla området fritt från is.

I NJA 1992 s 130 ålades en byggnadsentreprenör skadeståndsansvar för att inte ha avskärmat en arbetsplats från allmänheten. Som en konsekvens av underlåtenheten, hade, i syfte att "kasta vatten", en full man tagit sig upp på en höjd och sedermera fallit och skadat sig. Här motiverades skadeståndsskyldigheten b.la. med att byggnadsentreprenörer hade en överlägsen möjlighet att förekomma skador samt att skadorna kunde bli mycket stora.

Det är alltså inte omöjligt att klubben kan befinnas försumlig. Klubben lär ha en överlägsen möjlighet att förhindra skador av den här typen. Att de var försumliga kan ytterligare underbyggas genom att påvisa att de avvikit från diverse säkerhetsföreskrifter, vilka jag antar omgärdar klubbverksamheter.

Skadeståndsansvaret ifråga om personskador kan jämkas om den skadelidande var grovt medvållande, se 6 kap 2 § 1 stycket skadeståndslagen. I ditt fall står det klart att du utsatte dig för risken och alltså var åtminstone till en viss grad medvållande men det är osannolikt att det anses vara grovt medvållande.

Skadestånd för personskador innefattar (i) sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära (ii) inkomstförlust (iii) fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skada, se 5 kap 1 § skadeståndslagen.

Betänk dock att du kan utfå pengar från ditt försäkringsbolag och att skadeståndet i så fall bara omfattar överskjutande krav.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt men långtifrån säkert att du har ett skadeståndskrav att rikta mot klubben. Lycka till!

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?