FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande17/07/2019

Skadestånd på grund av omotiverad kantsten

Har fallit och fått en fraktur på handled och hand. Fallet skedde p.g.a. kantsten som vi anser vara omotiverad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du vill ha ersättning för din skadan regleras din fråga främst av 2 kap 1 § skadeståndslagen, som föreskriver att den som orsakar en personskada ska ersätta skadan.

Dessvärre är din beskrivning av situationen för kortfattad för att jag ska kunna göra någon bedömning av den. Jag ska därför be dig skicka in en ny fråga, med en utförligare beskrivning av hur kantstenen är placerad, hur synlig den är med mera.

Du kan också boka tid med en av Lawlines jurister på www.lawline.se/boka.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare