skadestånd på grund av misshandel

FRÅGA
Hej, Jag och min vän körde boxning ute på gatan. Vi gick båda med på att köra väldigt lugnt och nästan bara markera slagen på ansiktet eller kroppen. Istället väljer han att köra otroligt hårt och det orsakar en eller fler sprickor i näsan då jag fick åka in på akuten och vrida tillbaka näsan 2 dagar efter. Har väldigt ont i näsan och svullnad som inte har läkt på någon vecka, näsan är tyvärr fortfarande sned och det går ej att fixa den 100% rak igen. Hur mycket kan man få ersättning och kan man anmäla skadestånd och hur mycket får man då? Han säger att de va oavsiktligt men det finns videobevis som tyder på att det inte direkt var en vänskapsmatch och att han tog i med slagen grovt. Har verkligen försökt leta överallt hade uppskattat ett svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen som tar sikte på denna situation finns i 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Enligt paragrafen anses misshandel vara att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Med kroppsskada avses inte bara sådana typiska skador som sår, svullnader, benbrott eller ledskador utan också funktionsrubbningar av skilda slag, som förlamningar eller skador på syn eller hörsel. I ditt fall utgör benbrotten i näsan en kroppsskada som omfattas av bestämmelsen om misshandel.

Åtskilliga gärningar, som förekommer vid sportutövning uppfyller dock i sig rekvisiten för ringa misshandel (BrB 3:5). Den som frivilligt deltar måste anses ha samtyckt till våldsutövning som håller sig inom ramen för spelets regler. I förevarande fall är du tydlig med att du aldrig samtyckt till utstå en risk av bli drabbad av skada av sådan omfattning. Det våldet som din kompis utövade mot dig får även ses som otillåtet risktagande som är oförenligt med spelets regler och idé. Sammanfattningsvis är det troligt att du har blivit utsatt för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB.

Den som utfört brottslig gärning kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som blivit drabbad av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. I detta fall har din kompis orsakat skada på dig genom misshandel. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Enligt 5 kap. 1 § Skadeståndslagen ska skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, ersättnings för inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt ersättning för särskilda olägenheter till följd av skadan.

I samband med polisanmälan kommer polisen vilja veta vad du kräver i skadestånd. Ditt yrkanden, inbegripet skadeståndskrav kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Det är tillräckligt att du framställer ett skadeståndskrav. Det exakta beloppet kan du diskutera med åklagaren. Vid misshandel är det vanligt att yrka om 5 000 - 15 000 kr. Om du vill veta mer om hur skadeersättningen bör värderas kan du besöka brottsoffermyndighetens hemsida:

https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97717)