Skadestånd p.g.a. fördröjd utbetalning av ekonomiskt bistånd?

FRÅGA
För perioden mars 2014 tom januari 2015 fick jag ekonomiskt bistånd via Varbergs kommun. Dock valde kommunen att EJ betala ut den berättigade ersättningen för Dec -14 vilket ledde till att kommunen blev ålagda av förvaltningsdomstolen i GBG att betala ut biståndet till mig nu i september 2015. Kan jag yrka någon annan ersättning från kommunen med tanke på fördröjningen och de bekymmer som detta orsakat mig?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd utanför kontraktsförhållanden regleras av skadeståndståndslagen (SkL). Enligt den här lagen kan skadestånd utgå för flera olika typer av skador. Exempel på skador är person- och sakskada, vilka skadestånd kan utgå för enligt 2 kap. 1 § SkL, och ren förmögenhetsskada som det är möjligt att få ersättning för enligt 2 kap. 2 § SkL. Ren förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som ekonomisk skada som en person drabbas av utan att det finns något samband med en person- eller sakskada.

I ditt fall är det mest närliggande att kräva skadestånd för ren förmögenhetsskada eftersom du under större delen av 2015 har varit utan pengar som du rättsligt sett hade rätt till redan i december 2014. Dock är en förutsättning för att skadestånd ska kunna utgå för ren förmögenhetsskada att skadan har vållats genom brott. Såvida inte något brott begåtts har du alltså tyvärr inte rätt att få någon ytterligare ersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (321)
2020-09-18 Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?
2020-09-13 Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?
2020-09-12 Vilken ersättning kan man få vid halkskada?
2020-08-25 Polis bryter upp dörr, ersättning?

Alla besvarade frågor (84312)