Skadestånd genom underlåtenhet

FRÅGA
HejJag undrar om vad lagen säger om denna händelse:Jag var på en inhägnad återvinningscentral och ska köra ut därifrån när det kommer en annan bil i full fart ifrån sidan och när jag väjer undan hamnar jag i en stor grop med utstickande armeringsjärn som naturligtvis skadar min bil ordentligt jag fick reparera min bil för 7470:- efter händelsen.Nu vägrar dom ansvariga att befatta sig med detta med hänvisningen att jag själv styrt ner i gropen, kan detta verkligen stämma?Kan tillägga att dom nu fyllt igen gropen...Med vänlig hälsning,
SVAR

Skadestånd underlåtenhet

Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Utifrån den information jag har fått så förstår jag det som en situation där det uppkommit skador på din bil, som du vill att de ansvariga personerna/företaget för området ska ersätta dig för kostnaderna av dina skador. Jag baserar mitt svar på den information jag har blivit given.

Vad säger lagen? – Eftersom detta berör ersättning för skada som har uppstått, kommer vi att röra oss i Skadeståndslagen (SKL). 2 kap 1 § SKL ger en person rätt att kräva skadestånd som har orsakats av annan genom person- eller sakskada. Dock anger detta lagrum endast att man genom vårdslöshet eller uppsåt orsakar skada ska ersätta skadan. Detta medför att huvudregeln är att endast den som aktivt orsakar en skada ska ersätta denna, medan skada orsakad av underlåtenhet i regel inte medför skadeståndsskyldighet. Dock till alla regler finns undantag. Om handlingsskyldighet föreligger ska en part ha uppsikt över säkerheten inom ett visst område. I fall där man inte ingriper så kan denna handling av "icke handling", kan man beläggas med skadestånd. Undantagsregeln är att man kan bli skadeståndsskyldig för underlåtenhet, om det finns handlingsplikt utav nått slag.

Underlåtenhet leder till skadeståndsskyldighet – Frågan föreligger då om vilka som har handlingsskyldighet och om personen/företaget som ansvarar över området du befann dig på när skadan skedde hade en handlingsskyldighet.

En övervakningsgarant är en person/företag som har framkallat en farokälla och som har till uppgift att avvärja skador m.m. som kan orsakas av denna farokälla. Vi kan där med konstatera att farokällor som finns på återvinningscentralen ska neutraliseras och övervakas av de ansvariga på återvinningscentralen. Personalen/företaget hade därför en handlingsplikt att avvärja faror som kunde ske på grund av farokällor på området. Frågan som kvarstår är om denna grop utgjorde en farokälla. Vi har då två rättsfall från Högsta domstolen som vägledning.

Enligt NJA 1973 s 141 så framkommer det om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område som anses olämpligt eller farligt att vistas inom, samt uppför lämpliga anordningar för att hålla bort personer så kan det företag/personen/kommunen som inte genomför detta beläggas med skadestånd för de eventuella skador som uppkommer. Även NJA 1985 s 456 anger att företag som genom underlåtenhet inte varnar för olycksrisker eller farligheter inom ett visst område har gjort sig skadeståndsskyldiga genom underlåtenhet av varnande av olycksrisk.

Vad betyder det här för dig? - Med stöd av dessa två rättsfall och det som sagts ovan går det med relativt stor säkerhet att konstatera företaget/personalen i fråga hade en handlingsplikt som övervakningsgarant över gropen. De hade ett ansvar att förhindra folk från att köra ned i gropen, genom avspärrning och/eller varningsskyltar m.m. Om inget sådant var närvarande utgjorde gropen en farokälla, där handlingsplikten inte var uppfylld. Genom sin underlåtenhet blir därmed företaget skadeståndsskyldiga för alla skador som farokällan (gropen) orsakar. Därför bör återvinningscentralen vara skadeståndsskyldiga för den skada som har uppkommit på din bil.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85192)