Skadestånd från travbane pga för låg ingång

Kan man kräva travbanan på skadestånd om en häst gör illa sig när han ska gå in i stallet, för att ingången är för låg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ja, det kan finnas möjligheter för dig att få skadestånd för detta.

Ansvar

Den som har vållat en skada är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:

1. Orsakat en skada

2. genom handling eller passivitet

3. som är vårdslös

4. och har ett orsakssamband med skadan.

Bedömningen

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen

Du kan hävda att travbanan orsakat en skada på din häst (1) genom passivitet att inte ha en säker ingång (2), vilket kan vara vårdslöst t.ex. enligt byggnormer för hur en sådan ingång ska vara konstruerad, eller en fri bedömning av att det borde anses självklart att en sådan skada kan uppkomma och att de därför borde haft en säkrare ingång (3). Det finns ett tydligt samband mellan att ha för smal ingång och att hästar kan skada sig (4).

Värdet

Skadeståndet omfattar värdet på det föremål som skadats eller reparationskostnader om föremålet fortfarande är i behåll, samt andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 §). En häst är ett föremål i skadeståndsrättslig mening och kan "repareras" genom veterinär. Andra tänkbara kostnader kan vara förlorad inkomst om hästen genererar sådan inkomst på travbanan och inte kunnat göra detta till följd av skadan.

Slutsats

Utan alla omständigheter blir det svårt för mig att göra en nyanserad bedömning men med dessa verktyg till hands bör du kunna skriva till den som äger travbanan och kräva ersättning för veterinärskostnader och eventuella andra kostnader till följd av deras vårdslösa passivitet gällande ingången.

Om de inte går med på dina krav kan ni försöka förlikas genom att de t.ex. betalar halva kostnaden. Om detta inte lyckas eller du vill ha hela beloppet ersatt, är nästa steg stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar starkt att du pratar med en jurist innan du beslutar dig för något sådant. Vi erbjuder sådan hjälp vid behov, klicka här för mer info.

Hoppas det besvarar din fråga eller åtminstone hjälper dig lite på traven!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”