Skadestånd för spya på krogen

Hej, jag har kräkts på krogens jag ej hann in på toaletten. Jag blev skyldig 300:- för saneringsavgift. Kan de kräva pengar av mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Du är enligt 2 kap. 1 § skadeståndslag skyldig att ersätta den skada du vållat. Det finns ett antal krav som ska vara uppfyllda för att ersättningsskyldighet ska komma på fråga. Bl.a. krävs ett samband mellan dina gärningar och den orsakade skadan, att du orsakat skadan med flit eller genom vårdslöhet etcetera. Jag anser det inte vara nödvändigt att gå närmare in på dessa krav eftersom de uppenbarligen är uppfyllda. Att du spytt på krogen måste anses ha orsakat skada för krögaren. Det måste också betraktas som vårdlöst (jag utgår ifrån att frivillig berusning varit orsaken).

Det ovan anförda innebär dock inte att krögaren i någon formell mening kan kräva dig på pengar. Rätten till skadestånd kan bara bli definitiv efter överenskommelse eller domstolsbeslut. I sådana här fall gör man oftast upp i godo, så att båda parter ska slippa gå igenom kostsamma och tidsödande rättsprocesser.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”