Skadestånd för sakskada orsakad av vårdslös granne

FRÅGA
Hej!Min granne sängrökte i sin lägenhet, vilket ledde till att hela fastigheten började brinna och vi alla fick fly ut tidigt på morgonen. Alla 18 lägenheter blev drabbade och rök/fuktskadade. Vi kan inte bo där på minst sex månader, då allt måste renoveras. Fruktansvärt. Kan man stämma eller kräva något skadestånd från grannen? Tex hyror (avgift på lgh, bostadsrätt), självrisk på försäkringen, psykiskt lidande och ev renovering. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om skadestånd regleras i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.

För att bestämma vad som är vårdslöst jämförs den skadegörande handlingen med lag, föreskrifter eller sedvana. Om handlingen strider mot vedertagna handlingsmönster, det vill säga att det inte utgör ett normalt beteende i samhället, kan den anses vårdslös. Att röka i sängen får högst troligt bedömas som en vårdslös handling. Dessutom ställt ett krav på kausalitet, det vill säga att handlingen har orsakat skadan. Det verkar inte råda några tvivel om att så är fallet.

Sakskada är skada på fast eller lös egendom, bland annat väggar, golv och lösa saker ni har inne i lägenheter. 5 kap. 7 § skadeståndslagen anger vad som kan bli föremål för ersättning vid sakskada. Ersättning kan utgå för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust (en tänkbar situation är att man hyr ut fastigheten/lägenheten och går miste om uthyrningen). Det finns således möjlighet att ställa kostnader ni inte får ut från försäkringen, som exempelvis självrisken, mot er granne. Ersättningen beror sedan på egendomens värde där ålder och bruk är exempel på omständigheter som är av betydelse. Ideella skador så som psykiskt lidande, sveda och värk kan däremot inte utgå vid sakskador.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?