Skadestånd för sakskada orsakad av vårdslös granne

Hej!

Min granne sängrökte i sin lägenhet, vilket ledde till att hela fastigheten började brinna och vi alla fick fly ut tidigt på morgonen. Alla 18 lägenheter blev drabbade och rök/fuktskadade. Vi kan inte bo där på minst sex månader, då allt måste renoveras. Fruktansvärt.

Kan man stämma eller kräva något skadestånd från grannen? Tex hyror (avgift på lgh, bostadsrätt), självrisk på försäkringen, psykiskt lidande och ev renovering.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om skadestånd regleras i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.

För att bestämma vad som är vårdslöst jämförs den skadegörande handlingen med lag, föreskrifter eller sedvana. Om handlingen strider mot vedertagna handlingsmönster, det vill säga att det inte utgör ett normalt beteende i samhället, kan den anses vårdslös. Att röka i sängen får högst troligt bedömas som en vårdslös handling. Dessutom ställt ett krav på kausalitet, det vill säga att handlingen har orsakat skadan. Det verkar inte råda några tvivel om att så är fallet.

Sakskada är skada på fast eller lös egendom, bland annat väggar, golv och lösa saker ni har inne i lägenheter. 5 kap. 7 § skadeståndslagen anger vad som kan bli föremål för ersättning vid sakskada. Ersättning kan utgå för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust (en tänkbar situation är att man hyr ut fastigheten/lägenheten och går miste om uthyrningen). Det finns således möjlighet att ställa kostnader ni inte får ut från försäkringen, som exempelvis självrisken, mot er granne. Ersättningen beror sedan på egendomens värde där ålder och bruk är exempel på omständigheter som är av betydelse. Ideella skador så som psykiskt lidande, sveda och värk kan däremot inte utgå vid sakskador.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”