Skadestånd för sakskada.

FRÅGA
Hej!Var på krogen i helgen och råkade spilla ut en öl på DJ mixerbordet.Nu kräver de mig på 9000:- , de säger också att självrisken på försäkringsbolaget är 14000:- men att det tar för lång tid att gå genom dem. Jag har 3 dagar på mig att betala dem. Vad ska jag göra? Är jag betalningsskyldig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 2 kap 1 § skadeståndslag (SkL) är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada skyldig att ersätta skadan. Huruvida du agerat uppsåtligt eller vårdslöst är en fråga jag lämnar obesvarad, men det är inte helt ovanligt med vårdslöshet efter ett par öl. Att bevisa detta ligger dock på den skadelidande (ägaren av mixerbordet).

Skadestånd för sakskada beräknas enligt 5 kap 7 § SkL. Skadeståndet omfattar ersättning för:

1) Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. 2) Annan kostnad till följd av skadan. 3) Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

I ditt fall rör det sig fall troligtvis om att ersätta sakens värde eller reparationskostnaden och värdeminskningen. Sakens värde motsvarar värdet vid tidpunkten för skadetillfället och alltså inte ett sprillans nytt mixerbord. Om det är billigare att betala reparationen och värdeminskningen har du istället rätt att välja detta. Slutligen ligger det hos dem att visa på värdet av mixerbordet alternativt vad det skulle kosta att reparerar det + värdeminskningen. 9 000 kr låter inte helt åt skogen för ett mixerbord men jag kan inte uttala mig med säkerhet i frågan.

Sammanfattningsvis är du skyldig att ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL, under förutsättning att du agerat vårdslös eller uppsåtligt.

Angående kravet 3 dagar finns ingen grund utan teoretiskt skulle du kunna dra det till domstol. Detta känns dock väldigt onödigt om du tror att risken för att du kommer få betala är stor.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll