Skadestånd för personskada vid halka

FRÅGA
Har problem med att min hyresvärd ej ställer sig bakom att jag ramlade och gjorde illa min hand/handled. Jag sökte ersättning från honom via hans försäkringsbolag men enligt allt så var det ej han som var ansvarig för att jag ramlade på isen pga dålig sandat. Kan man söka ersättning på annat vis eller stämma honom och kräva ersättning för detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har vad jag förstår talat med hyresvärden och försökt få ersättning via denna och dennes försäkring. När dessa inte vill ge någon ersättning finns det istället andra sätt att kräva ersättning. Enligt skadeståndslagen har du rätt till skadestånd av den som uppsåtligen eller vårdslöst tillfogar dig personskada (2 kap. 1 § se här). Förutsättningar för att skadestånd är att en skada finns, att skadan orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan handlingen/passiviteten och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren.

För fastighetsägare föreligger en plikt att sanda utanför fastigheter för att undvika att boende och förbipasserande ramlar och skadar sig. Underlåtenhet att göra detta innebär normalt sett ett vårdslöst handlande. Att du har blivit skadad och att det råder samband mellan vårdslösheten och dina skador, verkar vara fallet. Enligt dina uppgifter är förutsättningarna för skadestånd vara uppfyllda. Det är den som påstår att någon har förfarit vårdslöst som har bevisbördan för påståendet. Du måste alltså genom bilder eller t.ex. vittnesmål kunna bevisa att fastighetsägaren inte sandat utanför byggnaden samt att denna underlåtenhet är orsaken till dina skador.

Om du tycker att du har tillräcklig bevisning för att visa att hyresvärden orsakat skadan kan du ansöka om stämning vid tingsrätten. I stämningsansökan anger du alla grunder för ersättningsanspråket och försöker visa att du har rätt till ersättning. Du anger också hur högt skadeståndet ska vara. Vinner du målet kommer motparten att svara för rättegångskostnaderna. Det kan rekommenderas att ta kontakt med en jurist för att utforma en stämningsansökan och se vilka möjligheter du har att vinna i tingsrätten. Om du vill ha hjälp med detta kan du även kontakta oss på Lawline igen, så får du hjälp av en av våra jurister.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?