Skadestånd för personskada

Jag har varit med om en trafikolycka på mitt jobb. Jag satt i en lastbil i mitten mellan förarsätet och passagersätet i en säng utan bälte för det fanns inget. Bilen tvärbromsade och jag flög in i framrutan med huvudet först så att rutan sprack. Om det inte blev några skador på mig förutom några skrapsår i pannan och en lätt stel nacke, har jag rätt att kräva skadestånd eller liknande? Kan man möjligtvis ta detta "fall" vidare om man skulle vilja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt oss på Lawline!

Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen ska den som orsakat en personskada genom uppsåt eller oaktsamhet, ska ersätta skadan. Alltså ska det först bestämmas om oaktsamhet eller uppsåt har funnits för skadevållaren. En ren olycka kan alltså inte ge skadestånd.

Dock enligt 6 kap. 1 § så kan skadeståndet jämkas om den skadelidande själv, genom uppsåt eller grov vårdslöshet, medverkat till skadan. Grov vårdslöshet kan exempelvis vara att man orsakar en fara för andra genom sitt handlande. Huruvida du har medverkat i skadan, i och med att det inte fanns ett bälte, är en svårtolkad fråga och blir antagligen upp till en domstol att pröva om du tar vidare frågan.

Hoppas det här hjälpte!

David ZandianRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000