Skadestånd för personskada

Hej!

Jag var på toaletten på ett bibliotek. När jag kommer ut är där släckt och låst. Larmet går. Det är på över hundra decibel. Jag får panik för jag har känslig hörsel och försöker slå sönder ett fönster för det gick inte att komma ut på något vis. Det är omöjligt. Jag ringer 112 och hjälp kommer efter ca en timme. Nu sex månader senare har tinnitusen jag fick bara blivit värre. Borde inte lokal genomsökt innan stägnig? Och jag pådragit mig en kanske livslång skada kunna få rätt till ersättning?

Tacksam för svar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler av intresse för din situation finns i skadeståndslagen. Enligt 2:1 gäller att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada, ska ersätta skadan. För att t.ex. biblioteket ska vara ansvarig för att ersätta personskadan (din tinnitus) gäller således att biblioteket har handlat uppsåtligen eller vårdslöst och att det är detta agerande som orsakat din tinnitus. Huruvida biblioteket har agerat vårdslöst är svårt för mig att svara på, det är en komplicerad bedömning i vilken samtliga omständigheter måste beaktas. Ett tecken på vårdslöshet kan t.ex. vara att man bör förvänta sig av biblioteket att kolla igenom samtliga utrymmen innan stängning. Huruvida så är fallet beror dock som sagt helt och hållet på omständigheterna i fallet.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”