Skadestånd för förstört träd

FRÅGA
Hej Jag har fått en ny granne som ska uppföra ett nytt husOch när dom levererade det nya huset så kom då åt ett av våra träd och slet sönder det till hälften Så nu är det bara ett halv träd kvarVem får stå för kostnaden eller får vi skylla oss självaTackar för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett fall som detta då skadan inte är uppsåtlig utesluts brott som skadegörelse och man får istället se till vad som kan komma på fråga vad gäller ersättning för skada på egendom på grund av vårdslöshet. I detta fall kommer skadeståndslagen (SkL) bli tillämplig.

I skadeståndslagens mening är träd en sak, alltså är en sådan skada du beskriver en sakskada som ska ersättas av den person som uppsåtligen eller vårdslöst förstört egendomen (2 kap 1 § SkL). När det gäller skadestånd för sakskador omfattas ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL).

Domstolen har i tidigare rättsfall fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt eller förstört träd. Förstörelsen av trädet bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.

I er situation ska ni alltså inte behöva skylla er själva för händelsen, däremot kan det vara svårt att slå fast ett lämpligt skadestånd för ett förstört träd i och med att det kan bero på träslag, placering m.m. Oavsett kan ni iallafall ha rätt till ersättning för kostnaden och för att minska grannkonflikter kan det vara enklast att som ett första steg rikta ett betalningskrav mot din granne. För detta kan du ta hjälp av en jurist. Som en andra utväg kan du skicka en stämningsansökan för sakskadan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?