Skadestånd efter personskada

FRÅGA
Min dotter var på ett lekland, fastnade i studsmatta och bröt benet på 3 ställen, helgipsad, och detta kommer ta ca ca 4 mån om allt går bra att läka, jag ( mamman har fått vårda i hemmet snart 3 veckor med intyg från läkare), undrar vad stället har för skyldighet nu, vi/familjen går miste om en inkomst, plus att min dotter var med om denna hemska upplevelse, ambulans mm kom till plats, smärta och gips , hur går man på bästa sätt vidare, ? Vad kan man begära ex i ersättningsanspråk mm?Deras skyldigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Baserat på informationen ni givit är det svårt att avgöra om det föreligger ett avtalsförhållande mellan er och leklandet eller inte, d.v.s. om leklandet har uppgivit några skadeståndsregler som ni har godkänt t.ex. genom genomförande av köpet. I så fall måste dessa i första hand beaktas.

Om inte, är avtalet utomobligatoriskt och skadeståndslagen är tillämplig.

Den skada din dotter lider är en personskada för vilken ni kan kräva ersättning av leklandet (jfr Skadeståndslagen 2 kap 1 §). Det krävs att skadan orsakats antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet och i detta fall bör man kunna förlita sig på att ett lekland har säkra studsmattor. Det föreligger en så kallad underförstådd garanti som innebär att ni, vid besök på leklandet, ska vara garanterade att leksakerna/platserna inte är farliga för barnen. Därför kan det antas vara vårdslöst av leklandet att inte försäkra sig om studsmattornas säkerhet.

Skadeståndslagens 5 kap 1 § stadgar följande:

"Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för
1. Sjukvårdskostnader och anda kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. Inkomstförlust
3. Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan".

I enlighet med detta har ni rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, fysiskt och psykiskt lidande samt er inkomstförlust.

Det psykiska lidandet måste kunna vara medicinskt påvisbart, t.ex. genom läkarintyg eller sjukskrivning. Just chocken från er dotters hemska upplevelse är därför svår att ersätta, men ni bör kunna påvisa psykiskt lidande på grund av t.ex. hennes långa läketid. Gällande inkomstförlusten ersätts denna enligt punkt 1 ("skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära") eftersom punkt 2 utger endast ger ersättning för inkomstförlust till den skadelidande själv. Ni får själva räkna ihop summan som ni uppskattar att era skador uppgår till.

Observera att skadeståndet kan komma att jämkas om er dotter själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan, t.ex. om hon hoppat på en studsmatta där hon inte fick vistas eller om det förelåg åldersbegränsningar som ni inte tog hänsyn till (jfr SkL 6:1).

Nästa steg är att fylla i en stämningsansökan som ni finner här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/.

Självklart bör ni även se över era försäkringsmöjligheter.

Lycka till med er ansökan!

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (334)
2021-01-10 Skadeståndsskyldighet vid sakskada
2020-12-23 Skadestånd för jacka
2020-12-09 Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil
2020-12-02 Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (88087)