Skadestånd, bl.a. missat skolår, sveda och värk

min son blev misshandlad i skolan med ungdomar som är17 år gammal...det blev grov misshandel i polis anmälan..efter den här händelse min son fick pyskiska besvär och kunde inte forsätta skolan..han missat et år i sin utbildning pga händelsen..han har kontak med BUP fortfarande.

det blir snart rättegång..jag vill fråga om skadeståndbelopp--

hur myket min son får skadeständ?Advodat sa att enlig skadestånd sablong vi kan kräva 40 tusen kronor ..20 tusen för grov misshandel resten för pyskiska besvär 2400 kr för varje månad (händelsen har hänt 10 månader sen)

är det rätt belop ?som föräldra kan jag kräva mer?

1sväda verk

2grov misshandel

3med kräkning ersätning kan man kräva mer än advokatens förslag?

är det viktigt hur mycket vi kräver som skadestånd eller spelar det ingen roll

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din advokat har säkerligen bättre koll på situationen än vad jag har. Utifrån vad du har skrivit så verkar det som att din advokat har utgått från den skadeståndstabell som Trafikskadenämnden (TSN) har utfärdat. Det är helt korrekt vad gäller att ni kan få 2 400 kr/mån för sveda och värk om han har vårdats under dessa tio månader.

Ersättningen för grov misshandel kan jag inte bedöma eftersom jag inte vet hur händelsen gick till.

Jag kan tänka mig att ni även kan kräva 50 000 kronor, om det är så att din son missade ett helt skolår på grund av skadan. Du hittar stöd för det här, i TSN:s tabell i bilaga 7. Hänvisa gärna det till din advokat.

Som förälder kan du även kräva skälig kompensation. Det innefattar exempelvis utgifter som du har haft i samband med sjukhusbesök eller liknande.

Det är viktigt hur mycket ni kräver i skadestånd eftersom domstolen kommer att utgå från den summan. Anger ni att ni vill ha 1 000 kronor, så kan domstolen inte döma ut mer än det. Det är mycket viktigt att ni anger ett så högt skadeståndsbelopp som ni tror att ni kan få.

Vänligen

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo