Skadestånd av staten för värdeminskning (sakskada) till följd av en husrannsakan?

FRÅGA
Skadestånd eller ersättning efter husrannsakanJo såhär är det jag fick en husrannsakan i slutet av 2014 p.g.a misstänkt häleri och polisen beslag tog 2 bärbara datorer och 5 helt nya iphonei rätten blev jag helt fri då inget av mina saker varit stulna och nu efter ca 1 år och 8 månader har jag fått tillbaka mina saker, problemet här är ju att mina saker nu har minskat i värde ca 2000 kr per elektronik dom beslagtagit av migvilket gör att jag nu förlorat ca 14.000kr i värde av alla mina saker?Då jag blivit helt fri och fått denna förlust av dom har jag då rätt begär ersättning eller skadestånd?och i så fall vilket av dom 2 alternativ ska jag kräva pengar på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning och skadestånd är samma sak i den här situationen. Skadestånd av staten för felaktig myndighetsutövning kan ges enligt skadeståndslagen 3 kap 2§, under förutsättning att staten, dvs polis eller åklagare i detta fall, har gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Så kan vara fallet om förutsättning för husrannsakan enligt rättegångsbalken (RB) inte föreligger. Enligt RB 28 kap 1§ får husrannsakan företas endast hos någon som är skäligen misstänkt för ett brott varpå fängelse kan följa. Häleri är ett brott på vilket fängelse kan följa. Även om den misstänkte inte är skäligen misstänkt tillåts husrannsakan om brottet har begåtts hos den misstänkte, om denne gripits där, om det annars finns synnerlig anledning tro att man kan hitta föremål där som kan tas i beslag eller för att kunna utreda brottet.

Beviljande av skadestånd pga fel eller försummelse kan alltså kortfattat endast beviljas om polisen inte hade tillräckliga skäl för att göra en husrannsakan, dvs inte hade tillräckliga skäl för misstankarna mot dig. Det är därför ganska troligt att fel eller försummelse inte kan anses ha förelegat, men det är såklart svårt att säga. Eftersom staten inte bär något strikt ansvar för ofullkomligheter i dess verksamhet kan det alltså vara svårt att få skadestånd.

En annan väg att kunna få skadestånd på vore om polis eller åklagare hade gjort sig skyldig till tjänstefel enligt brottsbalken 20 kap 1§, eftersom det också skulle klassas som fel eller försummelse enligt skadeståndslagen. Men det är ju också tveksamt/oklart om polis eller åklagare har gjort det i ditt fall.

Jag förstår att du är upprörd över vad som har hänt och eftersom det rör en relativt stor summa kan det vara värt att försöka få skadestånd. Anspråket ska väckas hos justitiekanslern. Hur du gör en ansökan hittar du här http://www.jk.se/ansokan/skadestand/
Jag bifogar ett par länkar som uppgift om hur det tidigare har gått i liknande ärenden.
http://ferenda.lagen.nu/avg/jk/2943-13-40
http://www.dagensjuridik.se/2015/12/inget-skadestand-nattlig-mordarrazzia-i-fel-lagenhet-husrannsakan-inte-brottslig

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (322)
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning
2020-09-18 Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?
2020-09-13 Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?
2020-09-12 Vilken ersättning kan man få vid halkskada?

Alla besvarade frågor (84500)