Skadestånd av kommun vid personskada

Råkade ut för en olycka med min rullstol i helgen i Västerås på grund av en sned stenplatta. Kan jag få ersättning från Västerås då olyckan resulterade i en tejpad armbåge och 11 stygn i mitt knä?

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt ansvarssubjekt
Det första du behöver göra är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. För att ta reda på om Västerås kommun är ansvarig tar du kontakt med kommunen.

Skadeståndsansvar
I ditt fall har du råkat ut för en personskada utan att något kontraktsförhållande föreligger, vilket gör att skadeståndslagen och dess 2 kap. 1 § blir tillämplig. I de flesta fall orsakas skador genom handling, men i din situation har skadan vållats genom att kommunen underlåtit att handla, och man kan argumentera för att de varit passiva då de framkallat fara genom att låta stenplattan vara sned. För att du ska kunna erhålla skadestånd av ansvarige för marken krävs enligt paragrafen att denne varit vårdslös.

Att bedöma huruvida kommunen varit vårdslös eller inte görs i enlighet med vissa riktlinjer. Domstolen ser till hur stor risken för skada är på platsen där det skedde, huruvida kommunen bort inse denna risk för skada samt ser till kostnaderna för att ha kunnat förebygga skadan.

I ditt fall kan man argumentera för att kommunen agerat vårdslöst genom att inte rätta till denna ojämnhet i marken och därav vållat skada. Kommunen har ett ansvar att göra detta just för att passerande personer inte ska komma till skada. En normalt aktsam person med rullstol kan lätt välta vid ojämnheter i marken.

Sammanfattning och rekommendation

Kommunen ska sammanfattningsvis ha agerat vårdslöst. Ojämnheter i marken tyder på vårdslöshet och något kommunen ska förebygga. Utan samtliga omständigheter är det dock svårt att göra en fullständig bedömning. Anses kommunen vårdslös kan du få ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust samt för eventuell sveda och värk. Det bästa för dig är att först vända dig till ditt försäkringsbolag om du har t.ex. en olycksfallsförsäkring, för att höra vilka möjligheter du har att få ersättning från denna eller vilka krav du kan rikta mot Västerås kommun/ ansvarige för marken.

Krya på dig och jag hoppas att svaret givit dig några riktlinjer! Skulle du sedan behöva vidare hjälp är du så välkommen att höra av dig till juristerna här på Lawline, lawline.se/boka eller ring på 08 533 300 04, mån-fre 10-16. Önskar dig stort lycka till.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000