Skadestånd av kommun för underlåtenhet att halkbekämpa?

FRÅGA
Min bror har brutit ben när han halka då kommunen inte hade halk bekämpat. Och det borde man kunna få skadestånd för.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avgörande för huruvida din bror kan få ersättning av kommunen är om olyckan inträffat på mark som kommunen ansvarar för. Detta på grund av att kommunen har en skyldighet att på sådan mark, underhålla vägen exempelvis genom att sanda och ploga vid behov. Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till väderleken, om halkan varit förutsedd/skett plötsligt m.m.

Ifall din bror skadat sig på grund av att kommunen brustit i sitt ansvar kan han ha rätt till ersättning för sin skada. En förutsättning för detta är dock att kommunen varit vårdslös, exempelvis genom att inte ha sandat enligt sin underhållsplan eller liknande. Kommunen kan således vara vårdslös dels genom aktiv handling eller en underlåtenhet att handla.

Det går inte för mig att dra en slutsats om den exakta situationen då jag inte har alla omständigheter, men sammanfattningsvis är det din bror som måste visa på att kommunen varit vårdslös i den uppkomna situationen för att skadestånd ska kunna utges. Skadeståndet utges på utomkontraktuell grund enligt Skadeståndslagen då den uppkomna situationen inte kan härledas till ett kontraktsförhållande.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?