Skadestånd ang. sakskada (bil)

Hej, min kompis har krockat min bil i en stenmur som gjorde att reparationen kostade 4000 kr. Då jag varken har körkort eller jobb så har min far betalat för skadan. Min kompis och jag sa att vi skulle dela på skadan men min far som betalade sa att han inte gick med på det i efterhand. Min kompis vägrar nu betala en krona.. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2kap 1 § Skadeståndslagen (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. En bil är en sak, det är därför fråga om en sakskada.

Enligt 6kap 7§ SkL omfattar ersättningen för sakskada
1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning
2. annan kostnad till följd av skadan
3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

I detta fall har jag inte tillräckligt med information för att bedöma om din kompis varit vårdslös eller haft uppsåt när bilen skadades, men om han inte blev påkörd av någon annan är det antagligen så att han åtminstone varit vårdslös.

Slutsatsen är att din kompis är skyldig att ersätta hela kostnaden för skadan, om uppsåt eller oaksamhet föreligger. Din kompis kan även bli skyldig att betala mer än bara reparationskostnaderna, om bilen har minskat i värde till följd av skadan. Han ska då även betala för denna värdeminskning. Han kan även bli skyldig att ersätta din far för övriga kostnader, eller förlorade intäkter, han har haft till följd av att han behövt lämna in bilen på verkstad.


Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000