Skadegörelse på bil när person befann sig i bilen, fler brott?

FRÅGA
Hej!Det är såhär att jag för några veckor sedan blev efterföljd av en bil. När jag stannade min bil hoppade föraren av andra bilen ut och försökte komma in i min bil, men när han märkte att dörrarna var låsta så slog han en kniv genom min bakruta så den gick sönder.Polisen som kom till platsen upprättade en anmälan om skadegörelse.Min stora fråga i detta är, borde jag inte kunna göra en anmälan för att han följt efter mig och försökt komma in i min bil med en kniv? Och isåfall, vad är det för brott han har begått? Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Teoretiskt är det möjligt att argumentera för att väldigt många brott har begåtts, om det skulle ha den minsta chans att även i praktiken leda till ett åtal beror helt på omständigheterna. Beroende på vad personen hade för intention skulle det till exempel kunna röra sig om försök, förberedelse eller stämpling till exempelvis misshandel, mord, rån, människorov etc. Då det inte framgår vad personen hade för avsikt eller vad som låg bakom hans agerande så är de brott som ligger närmast till hands ofredande och olaga hot.

Ofredande (4 kap 7 § BrB)

Ofredande är ett brott som i dessa sammanhang är relativt enkelt att "nå upp till" — alltså uppfylla de juridiska krav som finns för att brottet ska anses begånget. Det som krävs är att någon medvetet, genom hänsynslöst beteende, ofredar annan. I ditt fall borde brottet vara begånget redan genom förföljelsen men om inte då så åtminstone när han försöker komma in i din bil.


Olaga hot (4 kap 5 § BrB)

För olaga hot krävs att någon med vapen eller hot om brottslig gärning framkallar fruktan hos någon för sin hälsa eller egendom. I ditt fall försökte han komma in i din bil medan han höll i en kniv och du var i bilen. Detta hände efter att han hade förföljt dig varför hans agerande torde anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig.

Det är alltså framförallt dessa två brott som bör vara begågna utöver skadegörelsen. Beroende på samtliga omständigheter kan det dock röra sig om ytterligare brott.


Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82766)