Skadegörelse och åverkan

FRÅGA
Hej!Undrar om det betraktas som skadegörelse om en person från ett företag olovandes går in på min tomtmark och av oaktsamhet trampar sönder några häckplantor?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Handlingen du beskriver skulle kunna ses som åverkan eller skadegörelse enligt 12 kap. 1-2 §§ brottsbalken (BrB).

1. Skada på häckplantor

1. Skadegörelse 12 kap. 1 BrB

För att en handling ska vara att betrakta som skadegörelse ska en person förstöra eller skada egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, enligt 12 kap. 1 BrB.
I ert fall har era häckplantor skadats vilket är till men för er äganderätt eftersom häckplantor har förmögenhetsvärde som sjunker genom skadandet. För att skadegörelse ska föreligga krävs uppsåt eftersom annat inte är särskilt föreskrivet, 1 kap. 2 BrB.
Skadegörelse kan resultera i böter eller fängelse i högst ett år enligt 12:1 BrB.

1.2. Åverkan

Åverkan är enligt 12:2 BrB skadegörelse som är att anse ringa brott. Åverkan är således lindrigare variant av skadegörelse. Vid bedömande om skadegörelsen är att anse som ringa ska beaktas skadans obetydlighet och övriga omständigheter. Även åverkan kräver uppsåt.
Den som gör sig skyldig till åverkan kan dömas till böter.

1.3 Tre olika uppsåt

I straffrätten finns tre olika uppsåt. Avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.

1. Avsiktsuppsåt innebär att gärningsmannen har haft avsikt att åstadkomma en effekt.

2. Insiktsuppsåt innebär att gärningsmannen inte haft för avsikt att åstadkomma en viss effekt men att gärningsmannen sett en följd eller en omständighet som mycket sannolikt.

3. Likgiltighetsuppsåt kräver att gärningsmannen har haft misstanke om följden eller omständigheten men att gärningsmannen inte har sett följden eller omständigheten som skäl för att avstå från gärningen.

1.4 Sammanfattningsvis

Både skadegörelse och åverkan kräver uppsåt. Brotten kan således inte begås genom oaktsamhet.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

2. Hemfridsbrott

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter enligt 4:6 BrB. Av paragrafen framgår att även trädgård räknas till bostad. Gården behöver inte vara inhägnad förutsatt att det är tydligt att området hör till bostad.
Att tränga är bland annat att ta sig in på gård genom att övervinna något hinder av fysiskt eller psykisk. Man tränger in om man går in på gården och därvid trotsar ett uttalat förbud. Det är dock inte straffbelagd om man håller sig på vad som är en "väg". Hemfridsbrott kräver uppsåt.

2.1 Sammanfattningsvis

Att personen olovligen tog in sig på din tomtmark skulle således kunna utgöra ett hemfridsbrott om förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (128)
2021-07-24 Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?
2021-07-20 Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?
2021-06-30 Graffiti: konst eller brott?
2021-05-29 Tända eld på soptunna - påföljder för 13 åring

Alla besvarade frågor (94173)