Skadade ett finger när jag handlade, kan jag få ersättning?

Skadat ett finger vid inköp hos Willys.

Emballage stod vid vänstra sidan och jag

Kom i klämm med fingret mellan ett handtag o kundvagnen. Kan inte jobba pga detta

Kan jag kräva skadestånd?

Har varit hos vårdcentralen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svar och sammanfattning

Det behövs fler uppgifter för att kunna avgöra om du kan få skadestånd i det här fallet. Däremot kan du få ersättning på andra sätt. För info om detta se längst ner i mitt svar. I mitt fortsatta svar finner du en presentation av vad som krävs för att få ersättning för ett skadat finger.

Ditt klämda finger är i rättslig mening en personskada

Du har drabbats av en fingerskada. Rättsligt är detta att betrakta som en personskada. Eftersom att skadan är utomobligatorisk regleras frågan i skadeståndslagen.

Följande förutsättningar behöver vara uppfyllda för att skadestånd ska utgå:

– Du har drabbats av personskada.

– Den som har orsakat skadan ska ha gjort detta med avsikt eller av oaktsamhet.

– Något rättssubjekt (person, företag) kan anses vara ansvarig för att ha orsakat skadan.

– Adekvat kausalitet. Dvs. det finns ett orsakssamband mellan agerande och skada och detta orsakssamband ska vara något sånär förutsebart.

– Finns fler krav, men inte relevanta i ditt fall.

Dina lämnande uppgifter är något knapphändiga

Det är svårt att avgöra om emballaget var placerat på ett sådant sätt att mataffären där du handlande kan hållas ansvariga på något sätt. Om vi antar att emballaget har varit placerat på ett sådant sätt att det kan anses ha varit oaktsamt av den anställde på mataffären att placera det så, så kan du kräva ersättning om skadan kan anses vara normalt förutsebar och att det finns ett orsakssamband mellan den felaktiga placeringen av emballaget och din skada. Om du känner att emballaget var konstigt placerat kan du få få hjälp av oss att formulera ett kravbrev på ersättning från matbutiken du handlade i. Du får lättast kontakt med oss på info@lawline.se

Alternativa ersättningsmöjligheter finns

Har du någon olycksfallsförsäkring kan du antagligen få ersättning genom denna. Om du är medlem i facket kan du ofta få ersättning genom att det ingår en olycksfallsförsäkring som ofta gäller även på fritiden. Har din arbetsplats kollektivavtal och du är borta mer än 14 kan du dessutom få ersättning från afa försäkring. Denna ersättning kompletterar då ersättningen du även kan få från försäkringskassan.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000