Skadad tapet under fiberindragning, vem ska betala för skadan?

Hej,

Jag har fått tapet förstörd när min bostadsrättsförening bytte till fiber. Bytet föranleddes av ett ägarbyte avseende leverantör av bredband. Vem ska stå för kostnaden för ny tapet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Tapen är en sak och i juridiska termer blir det en sakskada som skadevållaren ska ersätta, om denne orsakade den uppsåtligen eller av vårdslöshet, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det avgörande i sådana här fall är om skadevållaren kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (oaktsamhet), för att anses vara ersättningsskyldig.

För att avgöra om skadevållaren har uppträtt vårdslöst kan man först titta på vilket handlingssätt som i ett visst läge hade varit det riktiga. Beroende på vilken typ av situation som föreligger kan man få hjälp av bestämmelser i lagar och författningar eller offentliga myndigheters föreskrifter. Om det saknas sådan vägledning får man göra en så kallad fri culpabedömning (culpa = latin för vårdslöshet/oaktsamhet). Den centrala frågan är då vilka risker skadegörarens uppträdande medfört. Ju större sannolikhet det föreligger för att en skada ska uppstå och ju allvarligare skadan riskerar att bli, desto mer försiktighet får man kräva av den handlande.
I viss utsträckning får man också ta hänsyn till skadevållarens person när man bedömer hens handlande. Av en yrkesman begär man särskilda kunskaper och ett särskilt omdöme, när hen utför tjänster inom sitt område. De är därför en väsentlig fråga om hen handlat som en god representant för hens yrkesgrupp.

Slutligen tar man också hänsyn till vilken möjlighet som fanns att förebygga skadan, samt vilken insikt skadevållaren hade i det enskilda fallet. Man gör sedan en helhetsbedömning av de olika omständigheterna i den enskilda fallet. Vårdslöshet anses föreligga om skadevållaren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas skulle ha handlat, om han hade varit i skadevållarens situation.

Förutom i 2 kap. 1 § skadeståndslagen finns även en motsvarande bestämmelse i 32 § konsumenttjänstlagen. Den paragrafen innebär att skadevållaren måste bevisa att den inte varit vårdslös för att denne ska slippa skadeståndsansvar.

Jag tolkar din situation om att det skedde ett ägarbyte hos bredbandsleverantören, vilket innebar att bolaget skulle utföra arbete i ditt hem och råkade i samband med det skada tapeten. Den här typen av skador betecknas som utomobligatoriska, det vill säga att det är en skada som uppkommit utanför det befintliga avtalsförhållandet. För utomobligatoriska skador är huvudregeln att skadevållaren är ersättningsskyldig, vilket innebär att det är den faktiska utföraren av arbetet som orsakade skadan som primärt är ersättningsskyldig. Om den personen t.ex. är anställd av ett bolag som anlitades av bredbandsleverantören är det den du kan vända dig till. Om det var t.ex. en tekniker utsänd från bredbandsleverantören själv som utförde arbetet ska du höra av dig till bredbandsleverantören.

Det bör dock även uppmärksammas att den skadelidande i sin tur ansvarar för att minimera sin skada. Det innebär att du inte kan "passa på" och byta upp dig till en dyrare tapet på skadevållarens bekostnad, men du ska bli kompenserad genom att i största möjliga utsträckning få tapeten återställd till samma skick som innan skadan ägde rum.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”