Skada vid kapande av grenar på annans tomt.

FRÅGA
Hej,Jag polisanmälde min granne då han sågat av flera grenar på mitt träd. Vittnen som sett händelsen hördes, varpå polisen kallade den anklagade till förhör. Brottsmisstanken angavs som "skadegörelse".Den anklagade inleder polisförhöret med att ERKÄNNA brottet. (Så står det i förhörsprotokollet). Men tycker själv inte det han gjort är brottsligt. Förhörsledaren är noga med att fråga ifall den anklagade kapat grenar på min tomt. Till detta nekar han. Efter förhöret ringer förhörsledaren den anklagade för att försäkra sig att inga grenar på min tomt kapats. Återigen bekräftar den anklagade att bara grenar över hans tomt kapats. Jag skickar några foton till polisen som visar att flera grenar på mitt träd och min tomt kapats. Den största fläkskadan lodas med rep och hink och visar tydligt att snittet ligger 1 meter in på min tomt. Polisen väljer i det här läget att lägga ner förundersökningen och hänvisar till Jordabalken 3 Kap 2§. Jag påpekar att den referensen talar mot polisens beslut. Polisen väljer då att referera till Brottsbalken 12 Kap 1§Jag vänder mig till polisen och undrar varför händelsen inte betraktas som skadegörelse . Polisen svarar "för att han ska anses ha gjort sig skyldig till skadegörelse så ska hans uppsåt med att ta ned grenarna vara att skada trädet och inget annat". Varför kan polisen inte använda sig av insiktsuppsåtsrekvisitet? P.S Åklagarmyndigheten går på polisen linje. Vad kan jag nu göra för att få rätt?
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Som jag förstår det torde det vara ersättning för den skada din granne har orsakat som du är ute efter. I sådant fall tycker jag att du oberoende av om förundersökningen lagts ner eller ej bör stämma denne på skadestånd för sakskadan som han har orsakat. Ersättning skall ske enligt 2:1 Skadeståndslagen (här) och talan väcks genom att du utfärdar en stämning på denne hos tingsrätten på den ort ni båda bor. Denna tvist ses då fristående från misstanken om brott, och uppsåt krävs inte (endast culpa vilket är vårdslöshet) för att din granne ska bli skyldig att ersätta skadan.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (176)
2020-11-30 Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?
2020-11-30 Solidariskt ansvar för springnota
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

Alla besvarade frågor (86836)