Skada i örat vid operation

FRÅGA
Hej! Min pappa gjorde en operation i örat för att trumhinnan var skadad. Efter denna operation så blev han totalt döv i de öra han opererade. Så min fråga är hur går jag tillväga för att min pappa ska få ersättning eller få sin hörsel tillbaka? Om de finna någon som kan hjälpa få undrar jag vem och hur jag kan kontakta denna person som kan driva fallet eller åtminstone kolla på de? Med vänlig hälsning, Abbe
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det som blir närmast aktuellt i din pappas fall är frågan om han är berättigad att få ut patientskadeersättning. Eftersom skadan sitter i örat så rör det sig om en personskada. Om operationen kan visas med övervägande sannolikhet ha orsakat skadan, och skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller annan tillgänglig metod som enligt en medicinsk bedömning i efterhand skulle ha tillgodosett samma behov på ett mindre riskfyllt sätt, så lämnas ersättning till din pappa. Detta framgår av Patientskadelag (1996:799) 6 § första stycket, punkt 1. Det innebär med andra ord att det först måste visas med en sannolikhet som överstiger 50 % att operationen orsakade faktumet att din pappa nu är döv. Eftersom jag inte är skolad i medicinska frågor så kan jag inte ge något svar på frågan om sannolikheten.

Din pappa kan dock göra en patientskadeanmälan hos vårdgivarens försäkringsbolag som i sin tur gör en medicinsk och juridisk utredning av hans möjligheter till ersättning. Om vården tillhandahölls av ett offentligt sjukhus eller en privat läkare med avtal med landstinget eller regionen så är det Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) som din pappa ska vända sig till. Löfs handläggning är kostnadsfri och anmälan kan göras via deras hemsida, antingen via deras webbtjänst eller genom att skriva ut en blankett som din pappa fyller i och postar. Om din pappa vill ha hjälp med att fylla i blanketten så kan han vända sig till patientombudet vid det sjukhus där han fick behandling. Löf har som målsättning att färdigställa utredningen inom sex månader. Om din pappa däremot behandlades av en privat vårdgivare utan avtal med det offentliga så kan han kontakta denne för att ta reda på uppgifterna till vårdgivarens försäkringsbolag.

Skulle försäkringsbolaget komma fram till slutsatsen att din pappa inte är berättigad till patientskadeersättning, exempelvis på grund av att något orsakssamband inte kan visas, så kan han vända sig till Patientskadenämnden för att begära en kostnadsfri prövning av beslutet. Nämndens uttalanden är endast rådgivande, men försäkringsbolagen brukar i regel rätta sig efter dem.

Om varken försäkringsbolaget eller Patientskadenämnden ger din pappa rätt i saken så kvarstår endast domstolsprövning. Om din pappa vill ta upp saken i domstol så är det värt att notera att han har bevisbördan för att visa på orsakssambandet mellan operationen och skadan. Skulle han förlora tvisten i domstol så blir han också skyldig att betala försäkringsbolagets rättegångskostnader, vilket framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 18:1. Mot bakgrund av detta så rekommenderar jag starkt att din pappa i en sådan situation först vänder sig till en jurist specialiserad på vårdfrågor som kan göra en prognos, utifrån både medicinska och juridiska aspekter, för sannolikheten att din pappa kan vinna en sådan tvist i domstol.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (231)
2020-09-14 Kan man få ersättning för komplikation vid operation?
2020-09-06 Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?
2020-08-31 Vad har jag för rättigheter när det kommer till privat tandvård?
2020-08-30 Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

Alla besvarade frågor (84405)