FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/06/2020

Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?

Jag har en fråga om bodelning. Jag bodde och gifte mig med min thailändske man i Thailand, vi registrerade även äktenskapet i Sverige. Vi flyttade sedan till Sverige i 26 April 2018. Han är ej svensk medborgare men har permanent uppehållstillstånd sedan December 2018. I slutet av Oktober 2019 flyttade vi isär och jag begärde skilsmässa i början av Mars 2020.

Ska bodelningen ske enligt thailändsk lag eller svensk lag? Min man har fortfarande alla sina tillgångar i Thailand medan jag har mina tillgångar i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om bodelning ska ske enligt svensk eller thailändsk lag.

Gällande rätt:

Då du och din man gifte er innan år 2019 regleras lagvalet gällande bodelning i lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, LIMF.

Enligt LIMF 3 § har makar rätt att själva bestämma att en viss stats lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, genom avtal, förutsatt att de väljer rättsordning i en stat där minst en av dem vid tiden för avtalets ingående har hemvist eller är medborgare. I brist på giltigt lagvalsavtal ska man enligt LIMF 4 § tillämpa lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig. För att avgöra vad hemvist är så tittar man på varaktighet i landet och om omständigheterna i övrigt får anses vara stadigvarande, enligt LIMF 19 §. Har båda makarna senare i äktenskapet tagit hemvist i en annan stat tillämpas istället den statens lag om de har varit bosatta där i minst två år. Tvåårskravet bortfaller om båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i landet eller om de båda är medborgare där: I dessa fall tillämpas det nya hemvistlandets lag så snart makarna tagit hemvist i landet.När LIMF talar om makarnas hemvist i ett visst land krävs inte att makarna har flyttat dit gemensamt eller samtidigt eller att de bor tillsammans. Flyttar makarna inte samtidigt räknas tvåårsfristen från den tidpunkt då den sist flyttade maken bosatte sig i det nya landet.

Vid en bodelning ska makarnas samtliga tillgångar och skulder i Sverige och utomlands beaktas, om inte något annat följer av den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden LIMF 7 §.

I ditt fall verkar det som att du och din man bosatte er i Thailand direkt efter äktenskapets ingående vilket innebär att Thailand blev er första hemvist enligt LIMF 4 §. Du har dock beskrivit att ni flyttade till Sverige den 26:e april 2018. Då det idag, juni 2020, har gått mer än två år sedan ni flyttade till Sverige ska Sverige anses vara er hemvist enligt LIMF 4 § och svensk lag ska tillämpas på er bodelning. Du och din man kan dock alltid avtala om vilken av den svenska eller den thailändska lagen ni vill ska tillämpas enligt LIMF 3 §. För att den thailändska lagen ska vara möjlig att tillämpa genom avtal krävs det dock att du eller din man är medborgare i Thailand, då jag uppfattat att ingen av er bor kvar där. Som huvudregel ska era samtliga skulder och tillgångar beaktas vid bodelningen, oberoende av om de befinner sig i Sverige eller i Thailand.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000