Ska underhållsskyldig förälder bekosta umgängestillfällen?

2019-07-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min pojke bor hos mig och pappan betalar underhåll varje månad .Jag undrar härmed , när pappan tar med vår pojke på nöjen och semester ska inte han betala det då!? Mvh/ Kristina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad utgör underhållsskyldigheten?

Underhållsskyldigheten finns för att den förälder som barnet inte är stadigvarande bosatt hos ska fullgöra sin underhållsplikt. Hur stor underhållsskyldigheten blir bedöms efter barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vad som menas med ekonomisk förmåga är ofta ansedd som föräldrarnas samlade förvärvsinkomst (7 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381)). Själva underhållsbidraget ska sedan användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Andra faktorer som avgör om underhållsskyldighet föreligger är huruvida barnet bor växelvis hos föräldrarna (7 kap. 2 § Föräldrabalken).

Ska pappan betala för nöjen och semester?

Det finns ingen konkret praxis kring detta område varav din fråga är svår att besvara. Värt att anmärka på är dock att umgängesföräldern kan ha rätt till umgängesavdrag om denne haft barnet hos sig under fem sammanhängande dygn alternativt minst 6 hela dygn under en månad. I regel är det då 1/40 av det avtalade underhållsbidraget som får dras av för varje helt dygn som barnet har varit hos umgängesföräldern enligt ovan (7 kap. 4 § Föräldrabalken). Följaktligen finns det som sagt inget lagstöd för vad umgängesföräldern ska betala för vid umgänget, men själva underhållsskyldigheten fullgörs genom att underhållsbidraget betalas. Däremot ska föräldern även bekosta delar av kostnaderna för umgänge.

Hur går du vidare?

Tyvärr kan jag inte ge ett tydligare svar än ovan eftersom det finns ont om praxis på området. Mitt råd till dig är att du vänder dig till Försäkringskassan för att gå igenom det eventuella avtal om underhållsskyldighet som finns etablerat.

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (894)
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2
2020-02-08 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar?
2020-02-08 Hur länge är förälder underhållsskyldig till sina barn?

Alla besvarade frågor (77138)