Ska tjänster inom kommunala bolag utlysas offentligt?

2019-03-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Inom offentlig sektor ska tjänster utlysas via anslagstavlor så att intresserade kan söka. Men hur ser regelverk eller praxis ut när det gäller kommunala bolag? Ska tjänster även där utlysas offentligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis vill jag bara redogöra för hur jag tolkat din fråga. Jag tolkar det som du med ordet "tjänst" här avser anställning på ett kommunalt bolag. Frågan är således huruvida kommunala bolag behöver utlysa lediga befattningar via anslagstavlor eller dylikt.

Svaret är nej, tjänster ska inte utlysas offentligt när det gäller kommunala bolag. Enligt förarbetena till lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) ska inte arbetstagare som är anställda hos bl.a. statliga bolag omfattas av LOA. För dessa arbetstagare gäller enbart den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen se prop. 1993/94:65 s. 121. Inte heller anställningsförordning (1994:373) är tillämplig eftersom att den enligt 1 § anställningsförordning enbart gäller arbetstagare hos myndigheter som lyder under regeringen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (988)
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?
2019-08-01 tvångsomhändertaget barn

Alla besvarade frågor (72048)